www.ymparisto.fi
 
 
Vesistöennusteet ja vesitilannekartat  |  Ajankohtainen vesitilanne  |  Suomen ympäristökeskus (SYKE)
 
 

Vesistöennusteet: Kymijoen vesistöalue - Päijänne Kalkkinen

Vesistöennusteet > Kymijoen vesistöalue > Päijänne Kalkkinen > Vedenkorkeusennuste tekstinä
Maksimivedenkorkeus 365 päivän ennustejaksolla

Huom! 14, 90 ja 365 vuorokauden ennusteissa tekstin ajankohdat ja minimi-, maksimi- ja keskiennustekäyrät eivät ole yleensä samat. Tekstin ajankohdat on laskettu ja ennustekäyrät on valittu kuvan esittämältä aikajaksolta.

  • Maksimivedenkorkeuden ajankohta on keskimäärin 27.6.2019 . Ajankohta on 75 % todennäköisyydellä myöhemmin kuin 13.6.2019 ja 25 % todennäköisyydellä myöhemmin kuin 25.8.2019 .
  • Maksimivedenkorkeus on keskimäärin 78.46 m. Maksimivedenkorkeus on 90 % todennäköisyydellä välillä 77.89 - 78.74 m.
  • Maksimivedenkorkeus on 95 % todennäköisyydellä yli 77.89 m, 75 % todennäköisyydellä yli 78.29 m, 25 % todennäköisyydellä yli 78.52 m ja 5 % todennäköisyydellä yli 78.74 m. Minimiarvo näissä simuloinneissa on 77.88 m ja maksimiarvo 79.12 m.

Vedenkorkeuden referenssitiedot

  • Vuosien 1970 - 2017 välisenä aikana keskimääräinen vuoden maksimivedenkorkeus on ollut 78.65 m. Suurin havaittu vedenkorkeus on 79.24 m, se on havaittu 30.12.1974 . Pienin havaittu vuoden maksimivedenkorkeus on 78.03 m.
  • Havainnot asemalta 1406510 Päijänne, Kalkkinen. Vedenkorkeus 0-tasossa NN.

Vedenkorkeusrajoja

  • Vahinkoraja 78.80 m

Vedenkorkeuden vaihteluvälit

  • Kahden viikon kuluttua, eli 06.03. vedenkorkeus on keskimäärin 77.72 m ja 50 % todennäköisyydellä vedenkorkeus on välillä 77.71 - 77.72 m. Kyseisenä päivänä vedenkorkeus on 5 % todennäköisyydellä yli 77.72 m ja 5 % todennäköisyydellä alle 77.71 m.
  • Kuukauden kuluttua, eli 20.03. vedenkorkeus on keskimäärin 77.72 m ja 50 % todennäköisyydellä vedenkorkeus on välillä 77.71 - 77.73 m. Kyseisenä päivänä vedenkorkeus on 5 % todennäköisyydellä yli 77.76 m ja 5 % todennäköisyydellä alle 77.70 m.
  • Kahden kuukauden kuluttua, eli 20.04. vedenkorkeus on keskimäärin 77.82 m ja 50 % todennäköisyydellä vedenkorkeus on välillä 77.78 - 77.92 m. Kyseisenä päivänä vedenkorkeus on 5 % todennäköisyydellä yli 78.06 m ja 5 % todennäköisyydellä alle 77.72 m.
  • Kolmen kuukauden kuluttua, eli 20.05. vedenkorkeus on keskimäärin 78.19 m ja 50 % todennäköisyydellä vedenkorkeus on välillä 78.05 - 78.35 m. Kyseisenä päivänä vedenkorkeus on 5 % todennäköisyydellä yli 78.47 m ja 5 % todennäköisyydellä alle 77.88 m.
 
© Copyright Valtion ympäristöhallinto