www.ymparisto.fi
 
 
Vesistöennusteet ja vesitilannekartat  |  Ajankohtainen vesitilanne  |  Suomen ympäristökeskus (SYKE)
 
 

Vesistöennusteet: Kymijoen vesistöalue - Päijänne Tehinselkä

Vesistöennusteet > Kymijoen vesistöalue > Päijänne Tehinselkä > Tulovirtaamaennuste tekstinä
Maksimitulovirtaama 90 päivän ennustejaksolla

Huom! 14, 90 ja 365 vuorokauden ennusteissa tekstin ajankohdat ja minimi-, maksimi- ja keskiennustekäyrät eivät ole yleensä samat. Tekstin ajankohdat on laskettu ja ennustekäyrät on valittu kuvan esittämältä aikajaksolta.

  • Maksimitulovirtaaman ajankohta on keskimäärin 25.1.2019 . Ajankohta on yli 75 % todennäköisyydellä 2.1.2019 tai myöhemmin ja alle 25 % todennäköisyydellä myöhemmin kuin 8.2.2019 .
  • Maksimitulovirtaama on keskimäärin 167 m3/s. Maksimitulovirtaama on 90 % todennäköisyydellä välillä 121 - 283 m3/s.
  • Maksimitulovirtaama on 95 % todennäköisyydellä yli 121 m3/s, 75 % todennäköisyydellä yli 151 m3/s, 25 % todennäköisyydellä yli 185 m3/s ja 5 % todennäköisyydellä yli 283 m3/s. Minimiarvo näissä 52 simuloinnissa on 118 m3/s ja maksimiarvo 418 m3/s.
 
© Copyright Valtion ympäristöhallinto