www.ymparisto.fi
 
 
Vesistöennusteet ja vesitilannekartat  |  Ajankohtainen vesitilanne  |  Suomen ympäristökeskus (SYKE)
 
 

Vesistöennusteet: Kymijoen vesistöalue - Päijänne Tehinselkä

Vesistöennusteet > Kymijoen vesistöalue > Päijänne Tehinselkä > Lähtövirtaamaennuste tekstinä
Maksimivirtaama 365 päivän ennustejaksolla

Huom! 14, 90 ja 365 vuorokauden ennusteissa tekstin ajankohdat ja minimi-, maksimi- ja keskiennustekäyrät eivät ole yleensä samat. Tekstin ajankohdat on laskettu ja ennustekäyrät on valittu kuvan esittämältä aikajaksolta.

  • Maksimivirtaaman ajankohta on keskimäärin 12.3.2020 . Ajankohta on yli 75 % todennäköisyydellä myöhemmin kuin 29.2.2020 ja alle 25 % todennäköisyydellä myöhemmin kuin 25.5.2020 .
  • Maksimivirtaama on keskimäärin 310 m3/s. Maksimivirtaama on 90 % todennäköisyydellä välillä 204 - 432 m3/s.
  • Maksimivirtaama on 95 % todennäköisyydellä yli 204 m3/s, 75 % todennäköisyydellä yli 262 m3/s, 25 % todennäköisyydellä yli 361 m3/s ja 5 % todennäköisyydellä yli 432 m3/s. Minimiarvo näissä 52 simuloinnissa on 204 m3/s ja maksimiarvo 520 m3/s.
 
© Copyright Valtion ympäristöhallinto