www.ymparisto.fi
 
 
Vesistöennusteet ja vesitilannekartat  |  Ajankohtainen vesitilanne  |  Suomen ympäristökeskus (SYKE)
 
 

Vesistöennusteet: Kymijoen vesistöalue - Päijänne pohjoinen

Vesistöennusteet > Kymijoen vesistöalue > Päijänne pohjoinen > Tulovirtaamaennuste tekstinä
Maksimitulovirtaama 90 päivän ennustejaksolla

Huom! 14, 90 ja 365 vuorokauden ennusteissa tekstin ajankohdat ja minimi-, maksimi- ja keskiennustekäyrät eivät ole yleensä samat. Tekstin ajankohdat on laskettu ja ennustekäyrät on valittu kuvan esittämältä aikajaksolta.

  • Maksimitulovirtaaman ajankohta on keskimäärin 14.5.2019 . Ajankohta on yli 75 % todennäköisyydellä 5.5.2019 tai myöhemmin ja alle 25 % todennäköisyydellä myöhemmin kuin 20.5.2019 .
  • Maksimitulovirtaama on keskimäärin 201 m3/s. Maksimitulovirtaama on 90 % todennäköisyydellä välillä 153 - 248 m3/s.
  • Maksimitulovirtaama on 95 % todennäköisyydellä yli 153 m3/s, 75 % todennäköisyydellä yli 179 m3/s, 25 % todennäköisyydellä yli 225 m3/s ja 5 % todennäköisyydellä yli 248 m3/s. Minimiarvo näissä 52 simuloinnissa on 148 m3/s ja maksimiarvo 283 m3/s.
 
© Copyright Valtion ympäristöhallinto