www.ymparisto.fi
 
 
Vesistöennusteet ja vesitilannekartat  |  Ajankohtainen vesitilanne  |  Suomen ympäristökeskus (SYKE)
 
 

Vesistöennusteet: Kymijoen vesistöalue - Päijänne pohjoinen

Vesistöennusteet > Kymijoen vesistöalue > Päijänne pohjoinen > Vedenkorkeusennuste tekstinä
Maksimivedenkorkeus 90 päivän ennustejaksolla

Huom! 14, 90 ja 365 vuorokauden ennusteissa tekstin ajankohdat ja minimi-, maksimi- ja keskiennustekäyrät eivät ole yleensä samat. Tekstin ajankohdat on laskettu ja ennustekäyrät on valittu kuvan esittämältä aikajaksolta.

  • Maksimivedenkorkeuden ajankohta on keskimäärin 15.6.2019 . Ajankohta on 75 % todennäköisyydellä myöhemmin kuin 5.6.2019 ja 25 % todennäköisyydellä myöhemmin kuin 22.6.2019 .
  • Maksimivedenkorkeus on keskimäärin 78.23 m. Maksimivedenkorkeus on 90 % todennäköisyydellä välillä 77.90 - 78.45 m.
  • Maksimivedenkorkeus on 95 % todennäköisyydellä yli 77.90 m, 75 % todennäköisyydellä yli 78.10 m, 25 % todennäköisyydellä yli 78.37 m ja 5 % todennäköisyydellä yli 78.45 m. Minimiarvo näissä simuloinneissa on 77.88 m ja maksimiarvo 78.67 m.

Vedenkorkeuden referenssitiedot

  • Vuosien 1970 - 2017 välisenä aikana keskimääräinen vuoden maksimivedenkorkeus on ollut 78.58 m. Suurin havaittu vedenkorkeus on 79.17 m, se on havaittu 01.01.1975 . Pienin havaittu vuoden maksimivedenkorkeus on 77.98 m.
  • Havainnot asemalta 1404610 Päijänne, pohj.. Vedenkorkeus 0-tasossa NN.

Vedenkorkeuden vaihteluvälit

  • Kahden viikon kuluttua, eli 09.04. vedenkorkeus on keskimäärin 77.71 m ja 50 % todennäköisyydellä vedenkorkeus on välillä 77.70 - 77.72 m. Kyseisenä päivänä vedenkorkeus on 5 % todennäköisyydellä yli 77.75 m ja 5 % todennäköisyydellä alle 77.69 m.
  • Kuukauden kuluttua, eli 26.04. vedenkorkeus on keskimäärin 77.85 m ja 50 % todennäköisyydellä vedenkorkeus on välillä 77.81 - 77.92 m. Kyseisenä päivänä vedenkorkeus on 5 % todennäköisyydellä yli 78.02 m ja 5 % todennäköisyydellä alle 77.74 m.
  • Kahden kuukauden kuluttua, eli 26.05. vedenkorkeus on keskimäärin 78.15 m ja 50 % todennäköisyydellä vedenkorkeus on välillä 78.07 - 78.26 m. Kyseisenä päivänä vedenkorkeus on 5 % todennäköisyydellä yli 78.37 m ja 5 % todennäköisyydellä alle 77.88 m.
  • Kolmen kuukauden kuluttua, eli 26.06. vedenkorkeus on keskimäärin 78.23 m ja 50 % todennäköisyydellä vedenkorkeus on välillä 78.04 - 78.35 m. Kyseisenä päivänä vedenkorkeus on 5 % todennäköisyydellä yli 78.44 m ja 5 % todennäköisyydellä alle 77.85 m.
 
© Copyright Valtion ympäristöhallinto