www.ymparisto.fi
 
 
Vesistöennusteet ja vesitilannekartat  |  Ajankohtainen vesitilanne  |  Suomen ympäristökeskus (SYKE)
 
 

Vesistöennusteet: Kymijoen vesistöalue - Päijänne pohjoinen

Vesistöennusteet > Kymijoen vesistöalue > Päijänne pohjoinen > Vedenkorkeusennuste tekstinä
Maksimivedenkorkeus 14 päivän ennustejaksolla

Huom! 14, 90 ja 365 vuorokauden ennusteissa tekstin ajankohdat ja minimi-, maksimi- ja keskiennustekäyrät eivät ole yleensä samat. Tekstin ajankohdat on laskettu ja ennustekäyrät on valittu kuvan esittämältä aikajaksolta.

  • Maksimivedenkorkeuden ajankohta on keskimäärin 6.6.2019 . Ajankohta on 75 % todennäköisyydellä myöhemmin kuin 6.6.2019 ja 25 % todennäköisyydellä myöhemmin kuin 6.6.2019 .
  • Maksimivedenkorkeus on keskimäärin 78.32 m. Maksimivedenkorkeus on 90 % todennäköisyydellä välillä 78.30 - 78.36 m.
  • Maksimivedenkorkeus on 95 % todennäköisyydellä yli 78.30 m, 75 % todennäköisyydellä yli 78.31 m, 25 % todennäköisyydellä yli 78.34 m ja 5 % todennäköisyydellä yli 78.36 m. Minimiarvo näissä simuloinneissa on 78.27 m ja maksimiarvo 78.37 m.

Vedenkorkeuden referenssitiedot

  • Vuosien 1970 - 2018 välisenä aikana keskimääräinen vuoden maksimivedenkorkeus on ollut 78.58 m. Suurin havaittu vedenkorkeus on 79.17 m, se on havaittu 01.01.1975 . Pienin havaittu vuoden maksimivedenkorkeus on 77.98 m.
  • Havainnot asemalta 1404610 Päijänne, pohj.. Vedenkorkeus 0-tasossa NN.

Vedenkorkeuden vaihteluvälit

  • Kahden viikon kuluttua, eli 06.06. vedenkorkeus on keskimäärin 78.32 m ja 50 % todennäköisyydellä vedenkorkeus on välillä 78.31 - 78.34 m. Kyseisenä päivänä vedenkorkeus on 5 % todennäköisyydellä yli 78.36 m ja 5 % todennäköisyydellä alle 78.30 m.
  • Kuukauden kuluttua, eli 23.06. vedenkorkeus on keskimäärin 78.40 m ja 50 % todennäköisyydellä vedenkorkeus on välillä 78.37 - 78.45 m. Kyseisenä päivänä vedenkorkeus on 5 % todennäköisyydellä yli 78.52 m ja 5 % todennäköisyydellä alle 78.31 m.
  • Kahden kuukauden kuluttua, eli 23.07. vedenkorkeus on keskimäärin 78.40 m ja 50 % todennäköisyydellä vedenkorkeus on välillä 78.32 - 78.51 m. Kyseisenä päivänä vedenkorkeus on 5 % todennäköisyydellä yli 78.58 m ja 5 % todennäköisyydellä alle 78.20 m.
  • Kolmen kuukauden kuluttua, eli 23.08. vedenkorkeus on keskimäärin 78.29 m ja 50 % todennäköisyydellä vedenkorkeus on välillä 78.19 - 78.41 m. Kyseisenä päivänä vedenkorkeus on 5 % todennäköisyydellä yli 78.49 m ja 5 % todennäköisyydellä alle 77.98 m.
 
© Copyright Valtion ympäristöhallinto