www.ymparisto.fi
 
 
Vesistöennusteet ja vesitilannekartat  |  Ajankohtainen vesitilanne  |  Suomen ympäristökeskus (SYKE)
 
 

Vesistöennusteet: Kymijoen vesistöalue - Saarijärvi

Vesistöennusteet > Kymijoen vesistöalue > Saarijärvi > Tulovirtaamaennuste tekstinä
Maksimitulovirtaama 14 päivän ennustejaksolla

Huom! 14, 90 ja 365 vuorokauden ennusteissa tekstin ajankohdat ja minimi-, maksimi- ja keskiennustekäyrät eivät ole yleensä samat. Tekstin ajankohdat on laskettu ja ennustekäyrät on valittu kuvan esittämältä aikajaksolta.

  • Maksimitulovirtaaman ajankohta on keskimäärin 21.8.2019 . Ajankohta on yli 75 % todennäköisyydellä 19.8.2019 tai myöhemmin ja alle 25 % todennäköisyydellä myöhemmin kuin 23.8.2019 .
  • Maksimitulovirtaama on keskimäärin 0.856 m3/s. Maksimitulovirtaama on 90 % todennäköisyydellä välillä 0.366 - 1.99 m3/s.
  • Maksimitulovirtaama on 95 % todennäköisyydellä yli 0.366 m3/s, 75 % todennäköisyydellä yli 0.569 m3/s, 25 % todennäköisyydellä yli 1.23 m3/s ja 5 % todennäköisyydellä yli 1.99 m3/s. Minimiarvo näissä 52 simuloinnissa on 0.189 m3/s ja maksimiarvo 3.36 m3/s.
 
© Copyright Valtion ympäristöhallinto