www.ymparisto.fi
 
 
Vesistöennusteet ja vesitilannekartat  |  Ajankohtainen vesitilanne  |  Suomen ympäristökeskus (SYKE)
 
 

Vesistöennusteet: Kymijoen vesistöalue - Saarijärvi

Vesistöennusteet > Kymijoen vesistöalue > Saarijärvi > Vedenkorkeusennuste tekstinä
Maksimivedenkorkeus 90 päivän ennustejaksolla

Huom! 14, 90 ja 365 vuorokauden ennusteissa tekstin ajankohdat ja minimi-, maksimi- ja keskiennustekäyrät eivät ole yleensä samat. Tekstin ajankohdat on laskettu ja ennustekäyrät on valittu kuvan esittämältä aikajaksolta.

  • Maksimivedenkorkeuden ajankohta on keskimäärin 12.11.2019 . Ajankohta on 75 % todennäköisyydellä myöhemmin kuin 25.10.2019 ja 25 % todennäköisyydellä myöhemmin kuin 15.11.2019 .
  • Maksimivedenkorkeus on keskimäärin 117.47 m. Maksimivedenkorkeus on 90 % todennäköisyydellä välillä 117.14 - 117.77 m.
  • Maksimivedenkorkeus on 95 % todennäköisyydellä yli 117.14 m, 75 % todennäköisyydellä yli 117.36 m, 25 % todennäköisyydellä yli 117.62 m ja 5 % todennäköisyydellä yli 117.77 m. Minimiarvo näissä simuloinneissa on 117.14 m ja maksimiarvo 118.04 m.

Vedenkorkeuden referenssitiedot

  • Vuosien 1983 - 2018 välisenä aikana keskimääräinen vuoden maksimivedenkorkeus on ollut 118.12 m. Suurin havaittu vedenkorkeus on 118.73 m, se on havaittu 09.05.1988 . Pienin havaittu vuoden maksimivedenkorkeus on 117.35 m.
  • Havainnot asemalta 1404810 Saarijärvi. Vedenkorkeus 0-tasossa N60.

Vedenkorkeuden vaihteluvälit

  • Kahden viikon kuluttua, eli 31.08. vedenkorkeus on keskimäärin 117.14 m ja 50 % todennäköisyydellä vedenkorkeus on välillä 117.12 - 117.17 m. Kyseisenä päivänä vedenkorkeus on 5 % todennäköisyydellä yli 117.28 m ja 5 % todennäköisyydellä alle 117.11 m.
  • Kuukauden kuluttua, eli 17.09. vedenkorkeus on keskimäärin 117.20 m ja 50 % todennäköisyydellä vedenkorkeus on välillä 117.14 - 117.26 m. Kyseisenä päivänä vedenkorkeus on 5 % todennäköisyydellä yli 117.41 m ja 5 % todennäköisyydellä alle 117.08 m.
  • Kahden kuukauden kuluttua, eli 17.10. vedenkorkeus on keskimäärin 117.34 m ja 50 % todennäköisyydellä vedenkorkeus on välillä 117.20 - 117.43 m. Kyseisenä päivänä vedenkorkeus on 5 % todennäköisyydellä yli 117.61 m ja 5 % todennäköisyydellä alle 117.10 m.
  • Kolmen kuukauden kuluttua, eli 17.11. vedenkorkeus on keskimäärin 117.43 m ja 50 % todennäköisyydellä vedenkorkeus on välillä 117.34 - 117.58 m. Kyseisenä päivänä vedenkorkeus on 5 % todennäköisyydellä yli 117.74 m ja 5 % todennäköisyydellä alle 117.15 m.
 
© Copyright Valtion ympäristöhallinto