www.ymparisto.fi
 
 
Vesistöennusteet ja vesitilannekartat  |  Ajankohtainen vesitilanne  |  Suomen ympäristökeskus (SYKE)
 
 

Vesistöennusteet: Kymijoen vesistöalue - Saarijärvi

Vesistöennusteet > Kymijoen vesistöalue > Saarijärvi > Vedenkorkeusennuste tekstinä
Maksimivedenkorkeus 14 päivän ennustejaksolla

Huom! 14, 90 ja 365 vuorokauden ennusteissa tekstin ajankohdat ja minimi-, maksimi- ja keskiennustekäyrät eivät ole yleensä samat. Tekstin ajankohdat on laskettu ja ennustekäyrät on valittu kuvan esittämältä aikajaksolta.

  • Maksimivedenkorkeuden ajankohta on keskimäärin 23.8.2019 . Ajankohta on 75 % todennäköisyydellä myöhemmin kuin 23.8.2019 ja 25 % todennäköisyydellä myöhemmin kuin 23.8.2019 .
  • Maksimivedenkorkeus on keskimäärin 117.13 m. Maksimivedenkorkeus on 90 % todennäköisyydellä välillä 117.13 - 117.16 m.
  • Maksimivedenkorkeus on 95 % todennäköisyydellä yli 117.13 m, 75 % todennäköisyydellä yli 117.13 m, 25 % todennäköisyydellä yli 117.13 m ja 5 % todennäköisyydellä yli 117.16 m. Minimiarvo näissä simuloinneissa on 117.13 m ja maksimiarvo 117.20 m.

Vedenkorkeuden referenssitiedot

  • Vuosien 1983 - 2018 välisenä aikana keskimääräinen vuoden maksimivedenkorkeus on ollut 118.12 m. Suurin havaittu vedenkorkeus on 118.73 m, se on havaittu 09.05.1988 . Pienin havaittu vuoden maksimivedenkorkeus on 117.35 m.
  • Havainnot asemalta 1404810 Saarijärvi. Vedenkorkeus 0-tasossa N60.

Vedenkorkeuden vaihteluvälit

  • Kahden viikon kuluttua, eli 07.09. vedenkorkeus on keskimäärin 117.11 m ja 50 % todennäköisyydellä vedenkorkeus on välillä 117.10 - 117.13 m. Kyseisenä päivänä vedenkorkeus on 5 % todennäköisyydellä yli 117.16 m ja 5 % todennäköisyydellä alle 117.09 m.
  • Kuukauden kuluttua, eli 24.09. vedenkorkeus on keskimäärin 117.13 m ja 50 % todennäköisyydellä vedenkorkeus on välillä 117.11 - 117.17 m. Kyseisenä päivänä vedenkorkeus on 5 % todennäköisyydellä yli 117.23 m ja 5 % todennäköisyydellä alle 117.07 m.
  • Kahden kuukauden kuluttua, eli 24.10. vedenkorkeus on keskimäärin 117.26 m ja 50 % todennäköisyydellä vedenkorkeus on välillä 117.16 - 117.40 m. Kyseisenä päivänä vedenkorkeus on 5 % todennäköisyydellä yli 117.49 m ja 5 % todennäköisyydellä alle 117.07 m.
  • Kolmen kuukauden kuluttua, eli 24.11. vedenkorkeus on keskimäärin 117.40 m ja 50 % todennäköisyydellä vedenkorkeus on välillä 117.29 - 117.52 m. Kyseisenä päivänä vedenkorkeus on 5 % todennäköisyydellä yli 117.71 m ja 5 % todennäköisyydellä alle 117.13 m.
 
© Copyright Valtion ympäristöhallinto