www.ymparisto.fi
 
 
Vesistöennusteet ja vesitilannekartat  |  Ajankohtainen vesitilanne  |  Suomen ympäristökeskus (SYKE)
 
 

Vesistöennusteet: Kymijoen vesistöalue - Peurunka

Vesistöennusteet > Kymijoen vesistöalue > Peurunka > Tulovirtaamaennuste tekstinä




Maksimitulovirtaama 90 päivän ennustejaksolla

Huom! 14, 90 ja 365 vuorokauden ennusteissa tekstin ajankohdat ja minimi-, maksimi- ja keskiennustekäyrät eivät ole yleensä samat. Tekstin ajankohdat on laskettu ja ennustekäyrät on valittu kuvan esittämältä aikajaksolta.

  • Maksimitulovirtaaman ajankohta on keskimäärin 8.4.2020 . Ajankohta on yli 75 % todennäköisyydellä 17.3.2020 tai myöhemmin ja alle 25 % todennäköisyydellä myöhemmin kuin 22.4.2020 .
  • Maksimitulovirtaama on keskimäärin 3.94 m3/s. Maksimitulovirtaama on 90 % todennäköisyydellä välillä 1.91 - 6.17 m3/s.
  • Maksimitulovirtaama on 95 % todennäköisyydellä yli 1.91 m3/s, 75 % todennäköisyydellä yli 3.39 m3/s, 25 % todennäköisyydellä yli 4.86 m3/s ja 5 % todennäköisyydellä yli 6.17 m3/s. Minimiarvo näissä 52 simuloinnissa on 1.78 m3/s ja maksimiarvo 6.72 m3/s.
 
© Copyright Valtion ympäristöhallinto