www.ymparisto.fi
 
 
Vesistöennusteet ja vesitilannekartat  |  Ajankohtainen vesitilanne  |  Suomen ympäristökeskus (SYKE)
 
 

Vesistöennusteet: Kymijoen vesistöalue - Liesvesi

Vesistöennusteet > Kymijoen vesistöalue > Liesvesi > Lähtövirtaamaennuste tekstinä
Maksimivirtaama 90 päivän ennustejaksolla

Huom! 14, 90 ja 365 vuorokauden ennusteissa tekstin ajankohdat ja minimi-, maksimi- ja keskiennustekäyrät eivät ole yleensä samat. Tekstin ajankohdat on laskettu ja ennustekäyrät on valittu kuvan esittämältä aikajaksolta.

  • Maksimivirtaaman ajankohta on keskimäärin 10.4.2020 . Ajankohta on yli 75 % todennäköisyydellä myöhemmin kuin 21.3.2020 ja alle 25 % todennäköisyydellä myöhemmin kuin 7.5.2020 .
  • Maksimivirtaama on keskimäärin 93.7 m3/s. Maksimivirtaama on 90 % todennäköisyydellä välillä 82.8 - 111 m3/s.
  • Maksimivirtaama on 95 % todennäköisyydellä yli 82.8 m3/s, 75 % todennäköisyydellä yli 88.6 m3/s, 25 % todennäköisyydellä yli 99.1 m3/s ja 5 % todennäköisyydellä yli 111 m3/s. Minimiarvo näissä 52 simuloinnissa on 82.6 m3/s ja maksimiarvo 119 m3/s.
 
© Copyright Valtion ympäristöhallinto