www.ymparisto.fi
 
 
Vesistöennusteet ja vesitilannekartat  |  Ajankohtainen vesitilanne  |  Suomen ympäristökeskus (SYKE)
 
 

Vesistöennusteet: Kymijoen vesistöalue - Liesvesi

Vesistöennusteet > Kymijoen vesistöalue > Liesvesi > Lähtövirtaamaennuste tekstinä
Maksimivirtaama 365 päivän ennustejaksolla

Huom! 14, 90 ja 365 vuorokauden ennusteissa tekstin ajankohdat ja minimi-, maksimi- ja keskiennustekäyrät eivät ole yleensä samat. Tekstin ajankohdat on laskettu ja ennustekäyrät on valittu kuvan esittämältä aikajaksolta.

  • Maksimivirtaaman ajankohta on keskimäärin 19.4.2020 . Ajankohta on yli 75 % todennäköisyydellä myöhemmin kuin 25.3.2020 ja alle 25 % todennäköisyydellä myöhemmin kuin 6.5.2020 .
  • Maksimivirtaama on keskimäärin 95.8 m3/s. Maksimivirtaama on 90 % todennäköisyydellä välillä 81.9 - 119 m3/s.
  • Maksimivirtaama on 95 % todennäköisyydellä yli 81.9 m3/s, 75 % todennäköisyydellä yli 91.0 m3/s, 25 % todennäköisyydellä yli 107 m3/s ja 5 % todennäköisyydellä yli 119 m3/s. Minimiarvo näissä 52 simuloinnissa on 81.8 m3/s ja maksimiarvo 141 m3/s.
 
© Copyright Valtion ympäristöhallinto