www.ymparisto.fi
 
 
Vesistöennusteet ja vesitilannekartat  |  Ajankohtainen vesitilanne  |  Suomen ympäristökeskus (SYKE)
 
 

Vesistöennusteet: Kymijoen vesistöalue - Liesvesi

Vesistöennusteet > Kymijoen vesistöalue > Liesvesi > Vedenkorkeusennuste tekstinä
Maksimivedenkorkeus 365 päivän ennustejaksolla

Huom! 14, 90 ja 365 vuorokauden ennusteissa tekstin ajankohdat ja minimi-, maksimi- ja keskiennustekäyrät eivät ole yleensä samat. Tekstin ajankohdat on laskettu ja ennustekäyrät on valittu kuvan esittämältä aikajaksolta.

  • Maksimivedenkorkeuden ajankohta on keskimäärin 19.4.2020 . Ajankohta on 75 % todennäköisyydellä myöhemmin kuin 30.3.2020 ja 25 % todennäköisyydellä myöhemmin kuin 6.5.2020 .
  • Maksimivedenkorkeus on keskimäärin 90.31 m. Maksimivedenkorkeus on 90 % todennäköisyydellä välillä 90.22 - 90.47 m.
  • Maksimivedenkorkeus on 95 % todennäköisyydellä yli 90.22 m, 75 % todennäköisyydellä yli 90.28 m, 25 % todennäköisyydellä yli 90.39 m ja 5 % todennäköisyydellä yli 90.47 m. Minimiarvo näissä simuloinneissa on 90.22 m ja maksimiarvo 90.60 m.

Vedenkorkeuden referenssitiedot

  • Vuosien 1909 - 1993 välisenä aikana keskimääräinen vuoden maksimivedenkorkeus on ollut 90.26 m. Suurin havaittu vedenkorkeus on 90.73 m, se on havaittu 02.07.1924 . Pienin havaittu vuoden maksimivedenkorkeus on 89.74 m.
  • Havainnot asemalta 1404000 Vanginvesi. Vedenkorkeus 0-tasossa NN.

Vedenkorkeuden vaihteluvälit

  • Kahden viikon kuluttua, eli 03.03. vedenkorkeus on keskimäärin 90.24 m ja 50 % todennäköisyydellä vedenkorkeus on välillä 90.22 - 90.25 m. Kyseisenä päivänä vedenkorkeus on 5 % todennäköisyydellä yli 90.27 m ja 5 % todennäköisyydellä alle 90.21 m.
  • Kuukauden kuluttua, eli 18.03. vedenkorkeus on keskimäärin 90.25 m ja 50 % todennäköisyydellä vedenkorkeus on välillä 90.22 - 90.27 m. Kyseisenä päivänä vedenkorkeus on 5 % todennäköisyydellä yli 90.32 m ja 5 % todennäköisyydellä alle 90.20 m.
  • Kahden kuukauden kuluttua, eli 18.04. vedenkorkeus on keskimäärin 90.27 m ja 50 % todennäköisyydellä vedenkorkeus on välillä 90.22 - 90.30 m. Kyseisenä päivänä vedenkorkeus on 5 % todennäköisyydellä yli 90.40 m ja 5 % todennäköisyydellä alle 90.16 m.
  • Kolmen kuukauden kuluttua, eli 18.05. vedenkorkeus on keskimäärin 90.25 m ja 50 % todennäköisyydellä vedenkorkeus on välillä 90.19 - 90.31 m. Kyseisenä päivänä vedenkorkeus on 5 % todennäköisyydellä yli 90.39 m ja 5 % todennäköisyydellä alle 90.08 m.
 
© Copyright Valtion ympäristöhallinto