www.ymparisto.fi
 
 
Vesistöennusteet ja vesitilannekartat  |  Ajankohtainen vesitilanne  |  Suomen ympäristökeskus (SYKE)
 
 

Vesistöennusteet: Kymijoen vesistöalue - Liesvesi

Vesistöennusteet > Kymijoen vesistöalue > Liesvesi > Vedenkorkeusennuste tekstinä
Maksimivedenkorkeus 14 päivän ennustejaksolla

Huom! 14, 90 ja 365 vuorokauden ennusteissa tekstin ajankohdat ja minimi-, maksimi- ja keskiennustekäyrät eivät ole yleensä samat. Tekstin ajankohdat on laskettu ja ennustekäyrät on valittu kuvan esittämältä aikajaksolta.

  • Maksimivedenkorkeuden ajankohta on keskimäärin 22.8.2019 . Ajankohta on 75 % todennäköisyydellä myöhemmin kuin 22.8.2019 ja 25 % todennäköisyydellä myöhemmin kuin 23.8.2019 .
  • Maksimivedenkorkeus on keskimäärin 89.73 m. Maksimivedenkorkeus on 90 % todennäköisyydellä välillä 89.73 - 89.73 m.
  • Maksimivedenkorkeus on 95 % todennäköisyydellä yli 89.73 m, 75 % todennäköisyydellä yli 89.73 m, 25 % todennäköisyydellä yli 89.73 m ja 5 % todennäköisyydellä yli 89.73 m. Minimiarvo näissä simuloinneissa on 89.73 m ja maksimiarvo 89.74 m.

Vedenkorkeuden referenssitiedot

  • Vuosien 1909 - 1993 välisenä aikana keskimääräinen vuoden maksimivedenkorkeus on ollut 90.26 m. Suurin havaittu vedenkorkeus on 90.73 m, se on havaittu 02.07.1924 . Pienin havaittu vuoden maksimivedenkorkeus on 89.74 m.
  • Havainnot asemalta 1404000 Vanginvesi. Vedenkorkeus 0-tasossa NN.

Vedenkorkeuden vaihteluvälit

  • Kahden viikon kuluttua, eli 06.09. vedenkorkeus on keskimäärin 89.68 m ja 50 % todennäköisyydellä vedenkorkeus on välillä 89.67 - 89.69 m. Kyseisenä päivänä vedenkorkeus on 5 % todennäköisyydellä yli 89.71 m ja 5 % todennäköisyydellä alle 89.66 m.
  • Kuukauden kuluttua, eli 23.09. vedenkorkeus on keskimäärin 89.66 m ja 50 % todennäköisyydellä vedenkorkeus on välillä 89.63 - 89.68 m. Kyseisenä päivänä vedenkorkeus on 5 % todennäköisyydellä yli 89.72 m ja 5 % todennäköisyydellä alle 89.61 m.
  • Kahden kuukauden kuluttua, eli 23.10. vedenkorkeus on keskimäärin 89.66 m ja 50 % todennäköisyydellä vedenkorkeus on välillä 89.62 - 89.70 m. Kyseisenä päivänä vedenkorkeus on 5 % todennäköisyydellä yli 89.75 m ja 5 % todennäköisyydellä alle 89.57 m.
  • Kolmen kuukauden kuluttua, eli 23.11. vedenkorkeus on keskimäärin 89.70 m ja 50 % todennäköisyydellä vedenkorkeus on välillä 89.63 - 89.81 m. Kyseisenä päivänä vedenkorkeus on 5 % todennäköisyydellä yli 89.88 m ja 5 % todennäköisyydellä alle 89.57 m.
 
© Copyright Valtion ympäristöhallinto