www.ymparisto.fi
 
 
Vesistöennusteet ja vesitilannekartat  |  Ajankohtainen vesitilanne  |  Suomen ympäristökeskus (SYKE)
 
 

Vesistöennusteet: Kymijoen vesistöalue - Liesvesi

Vesistöennusteet > Kymijoen vesistöalue > Liesvesi > Vedenkorkeusennuste tekstinä
Maksimivedenkorkeus 365 päivän ennustejaksolla

Huom! 14, 90 ja 365 vuorokauden ennusteissa tekstin ajankohdat ja minimi-, maksimi- ja keskiennustekäyrät eivät ole yleensä samat. Tekstin ajankohdat on laskettu ja ennustekäyrät on valittu kuvan esittämältä aikajaksolta.

  • Maksimivedenkorkeuden ajankohta on keskimäärin 19.5.2020 . Ajankohta on 75 % todennäköisyydellä myöhemmin kuin 2.5.2020 ja 25 % todennäköisyydellä myöhemmin kuin 4.6.2020 .
  • Maksimivedenkorkeus on keskimäärin 90.22 m. Maksimivedenkorkeus on 90 % todennäköisyydellä välillä 90.02 - 90.43 m.
  • Maksimivedenkorkeus on 95 % todennäköisyydellä yli 90.02 m, 75 % todennäköisyydellä yli 90.15 m, 25 % todennäköisyydellä yli 90.33 m ja 5 % todennäköisyydellä yli 90.43 m. Minimiarvo näissä simuloinneissa on 90.00 m ja maksimiarvo 90.57 m.

Vedenkorkeuden referenssitiedot

  • Vuosien 1909 - 1993 välisenä aikana keskimääräinen vuoden maksimivedenkorkeus on ollut 90.26 m. Suurin havaittu vedenkorkeus on 90.73 m, se on havaittu 02.07.1924 . Pienin havaittu vuoden maksimivedenkorkeus on 89.74 m.
  • Havainnot asemalta 1404000 Vanginvesi. Vedenkorkeus 0-tasossa NN.

Vedenkorkeuden vaihteluvälit

  • Kahden viikon kuluttua, eli 20.12. vedenkorkeus on keskimäärin 89.98 m ja 50 % todennäköisyydellä vedenkorkeus on välillä 89.97 - 89.99 m. Kyseisenä päivänä vedenkorkeus on 5 % todennäköisyydellä yli 90.01 m ja 5 % todennäköisyydellä alle 89.96 m.
  • Kuukauden kuluttua, eli 06.01. vedenkorkeus on keskimäärin 90.00 m ja 50 % todennäköisyydellä vedenkorkeus on välillä 89.99 - 90.05 m. Kyseisenä päivänä vedenkorkeus on 5 % todennäköisyydellä yli 90.15 m ja 5 % todennäköisyydellä alle 89.98 m.
  • Kahden kuukauden kuluttua, eli 06.02. vedenkorkeus on keskimäärin 90.03 m ja 50 % todennäköisyydellä vedenkorkeus on välillä 89.98 - 90.09 m. Kyseisenä päivänä vedenkorkeus on 5 % todennäköisyydellä yli 90.21 m ja 5 % todennäköisyydellä alle 89.95 m.
  • Kolmen kuukauden kuluttua, eli 06.03. vedenkorkeus on keskimäärin 89.99 m ja 50 % todennäköisyydellä vedenkorkeus on välillä 89.95 - 90.06 m. Kyseisenä päivänä vedenkorkeus on 5 % todennäköisyydellä yli 90.19 m ja 5 % todennäköisyydellä alle 89.91 m.
 
© Copyright Valtion ympäristöhallinto