www.ymparisto.fi
 
 
Vesistöennusteet ja vesitilannekartat  |  Ajankohtainen vesitilanne  |  Suomen ympäristökeskus (SYKE)
 
 

Vesistöennusteet: Kymijoen vesistöalue - Kuuhankavesi

Vesistöennusteet > Kymijoen vesistöalue > Kuuhankavesi > Tulovirtaamaennuste tekstinä
Maksimitulovirtaama 90 päivän ennustejaksolla

Huom! 14, 90 ja 365 vuorokauden ennusteissa tekstin ajankohdat ja minimi-, maksimi- ja keskiennustekäyrät eivät ole yleensä samat. Tekstin ajankohdat on laskettu ja ennustekäyrät on valittu kuvan esittämältä aikajaksolta.

  • Maksimitulovirtaaman ajankohta on keskimäärin 11.4.2020 . Ajankohta on yli 75 % todennäköisyydellä 19.2.2020 tai myöhemmin ja alle 25 % todennäköisyydellä myöhemmin kuin 17.4.2020 .
  • Maksimitulovirtaama on keskimäärin 16.6 m3/s. Maksimitulovirtaama on 90 % todennäköisyydellä välillä 11.7 - 22.7 m3/s.
  • Maksimitulovirtaama on 95 % todennäköisyydellä yli 11.7 m3/s, 75 % todennäköisyydellä yli 14.4 m3/s, 25 % todennäköisyydellä yli 18.4 m3/s ja 5 % todennäköisyydellä yli 22.7 m3/s. Minimiarvo näissä 52 simuloinnissa on 11.3 m3/s ja maksimiarvo 23.9 m3/s.
 
© Copyright Valtion ympäristöhallinto