www.ymparisto.fi
 
 
Vesistöennusteet ja vesitilannekartat  |  Ajankohtainen vesitilanne  |  Suomen ympäristökeskus (SYKE)
 
 

Vesistöennusteet: Kymijoen vesistöalue - Kuuhankavesi

Vesistöennusteet > Kymijoen vesistöalue > Kuuhankavesi > Lähtövirtaamaennuste tekstinä
Maksimivirtaama 14 päivän ennustejaksolla

Huom! 14, 90 ja 365 vuorokauden ennusteissa tekstin ajankohdat ja minimi-, maksimi- ja keskiennustekäyrät eivät ole yleensä samat. Tekstin ajankohdat on laskettu ja ennustekäyrät on valittu kuvan esittämältä aikajaksolta.

 • Maksimivirtaaman ajankohta on keskimäärin 30.1.2020 . Ajankohta on yli 75 % todennäköisyydellä myöhemmin kuin 30.1.2020 ja alle 25 % todennäköisyydellä myöhemmin kuin 30.1.2020 .
 • Maksimivirtaama on keskimäärin 14.7 m3/s. Maksimivirtaama on 90 % todennäköisyydellä välillä 14.5 - 14.9 m3/s.
 • Maksimivirtaama on 95 % todennäköisyydellä yli 14.5 m3/s, 75 % todennäköisyydellä yli 14.6 m3/s, 25 % todennäköisyydellä yli 14.8 m3/s ja 5 % todennäköisyydellä yli 14.9 m3/s. Minimiarvo näissä 52 simuloinnissa on 14.4 m3/s ja maksimiarvo 15.1 m3/s.

Virtaaman referenssitiedot ja toistuvuus

 • Vuosien 1962 - 2006 välisenä aikana keskimääräinen vuoden maksimivirtaama on ollut 11.35 m3/s. Suurin havaittu virtaama on 20.50 m3/s, se on havaittu 04.06.1988 . Pienin havaittu vuoden maksimivirtaama on 4.90 m3/s.
 • Ylivirtaamien toistuvuustaulukko:

  Toistuvuus vuosina Virtaama m3/s Hajonta m3/s
  1           5.02           0.958          
  2           10.72           0.607          
  3           12.33           0.772          
  4           13.36           0.911          
  5           14.13           1.023          
  6           14.74           1.116          
  7           15.24           1.196          
  8           15.67           1.265          
  9           16.05           1.327          
  10           16.39           1.382          
  15           17.66           1.594          
  20           18.55           1.745          
  30           19.80           1.959          
  40           20.68           2.111          
  50           21.36           2.229          
  60           21.91           2.326          
  Alapuolella olevat arvot eivät ole laskennallisesti luotettavia
  70           22.38           2.407          
  80           22.78           2.478          
  90           23.14           2.541          
  100           23.46           2.597          
 • Referenssitiedoissa ja toistuvuuksien laskennassa on käytetty aseman 1404250 Venekoski havaintoja. Toistuvuudet ovat laskennallisia ja tarkastamattomia. Erityisesti tämä koskee säännösteltyjä vesistöjä ja lyhyitä aikasarjoja.
 
© Copyright Valtion ympäristöhallinto