www.ymparisto.fi
 
 
Vesistöennusteet ja vesitilannekartat  |  Ajankohtainen vesitilanne  |  Suomen ympäristökeskus (SYKE)
 
 

Vesistöennusteet: Kymijoen vesistöalue - Kuuhankavesi

Vesistöennusteet > Kymijoen vesistöalue > Kuuhankavesi > Vedenkorkeusennuste tekstinä
Maksimivedenkorkeus 14 päivän ennustejaksolla

Huom! 14, 90 ja 365 vuorokauden ennusteissa tekstin ajankohdat ja minimi-, maksimi- ja keskiennustekäyrät eivät ole yleensä samat. Tekstin ajankohdat on laskettu ja ennustekäyrät on valittu kuvan esittämältä aikajaksolta.

  • Maksimivedenkorkeuden ajankohta on keskimäärin 5.9.2019 . Ajankohta on 75 % todennäköisyydellä myöhemmin kuin 4.9.2019 ja 25 % todennäköisyydellä myöhemmin kuin 6.9.2019 .
  • Maksimivedenkorkeus on keskimäärin 98.52 m. Maksimivedenkorkeus on 90 % todennäköisyydellä välillä 98.50 - 98.57 m.
  • Maksimivedenkorkeus on 95 % todennäköisyydellä yli 98.50 m, 75 % todennäköisyydellä yli 98.51 m, 25 % todennäköisyydellä yli 98.53 m ja 5 % todennäköisyydellä yli 98.57 m. Minimiarvo näissä simuloinneissa on 98.49 m ja maksimiarvo 98.59 m.

Vedenkorkeuden referenssitiedot

  • Vuosien 1910 - 2018 välisenä aikana keskimääräinen vuoden maksimivedenkorkeus on ollut 98.94 m. Suurin havaittu vedenkorkeus on 99.44 m, se on havaittu 25.05.1924 . Pienin havaittu vuoden maksimivedenkorkeus on 98.54 m.
  • Havainnot asemalta 1404210 Kuuhankavesi, Hankasalmi. Vedenkorkeus 0-tasossa NN.

Vedenkorkeuden vaihteluvälit

  • Kahden viikon kuluttua, eli 06.09. vedenkorkeus on keskimäärin 98.52 m ja 50 % todennäköisyydellä vedenkorkeus on välillä 98.51 - 98.53 m. Kyseisenä päivänä vedenkorkeus on 5 % todennäköisyydellä yli 98.57 m ja 5 % todennäköisyydellä alle 98.49 m.
  • Kuukauden kuluttua, eli 23.09. vedenkorkeus on keskimäärin 98.57 m ja 50 % todennäköisyydellä vedenkorkeus on välillä 98.54 - 98.61 m. Kyseisenä päivänä vedenkorkeus on 5 % todennäköisyydellä yli 98.66 m ja 5 % todennäköisyydellä alle 98.50 m.
  • Kahden kuukauden kuluttua, eli 23.10. vedenkorkeus on keskimäärin 98.64 m ja 50 % todennäköisyydellä vedenkorkeus on välillä 98.62 - 98.68 m. Kyseisenä päivänä vedenkorkeus on 5 % todennäköisyydellä yli 98.71 m ja 5 % todennäköisyydellä alle 98.53 m.
  • Kolmen kuukauden kuluttua, eli 23.11. vedenkorkeus on keskimäärin 98.69 m ja 50 % todennäköisyydellä vedenkorkeus on välillä 98.66 - 98.72 m. Kyseisenä päivänä vedenkorkeus on 5 % todennäköisyydellä yli 98.79 m ja 5 % todennäköisyydellä alle 98.63 m.
 
© Copyright Valtion ympäristöhallinto