www.ymparisto.fi
 
 
Vesistöennusteet ja vesitilannekartat  |  Ajankohtainen vesitilanne  |  Suomen ympäristökeskus (SYKE)
 
 

Vesistöennusteet: Kymijoen vesistöalue - Kolima

Vesistöennusteet > Kymijoen vesistöalue > Kolima > Lähtövirtaamaennuste tekstinä
Maksimivirtaama 90 päivän ennustejaksolla

Huom! 14, 90 ja 365 vuorokauden ennusteissa tekstin ajankohdat ja minimi-, maksimi- ja keskiennustekäyrät eivät ole yleensä samat. Tekstin ajankohdat on laskettu ja ennustekäyrät on valittu kuvan esittämältä aikajaksolta.

  • Maksimivirtaaman ajankohta on keskimäärin 13.5.2021 . Ajankohta on yli 75 % todennäköisyydellä myöhemmin kuin 10.5.2021 ja alle 25 % todennäköisyydellä myöhemmin kuin 17.5.2021 .
  • Maksimivirtaama on keskimäärin 37.7 m3/s. Maksimivirtaama on 90 % todennäköisyydellä välillä 33.9 - 45.3 m3/s.
  • Maksimivirtaama on 95 % todennäköisyydellä yli 33.9 m3/s, 75 % todennäköisyydellä yli 36.0 m3/s, 25 % todennäköisyydellä yli 40.0 m3/s ja 5 % todennäköisyydellä yli 45.3 m3/s. Minimiarvo näissä 52 simuloinnissa on 33.4 m3/s ja maksimiarvo 48.3 m3/s.
 
© Copyright Valtion ympäristöhallinto