www.ymparisto.fi
 
 
Vesistöennusteet ja vesitilannekartat  |  Ajankohtainen vesitilanne  |  Suomen ympäristökeskus (SYKE)
 
 

Vesistöennusteet: Kymijoen vesistöalue - Kolima

Vesistöennusteet > Kymijoen vesistöalue > Kolima > Lähtövirtaamaennuste tekstinä
Maksimivirtaama 14 päivän ennustejaksolla

Huom! 14, 90 ja 365 vuorokauden ennusteissa tekstin ajankohdat ja minimi-, maksimi- ja keskiennustekäyrät eivät ole yleensä samat. Tekstin ajankohdat on laskettu ja ennustekäyrät on valittu kuvan esittämältä aikajaksolta.

  • Maksimivirtaaman ajankohta on keskimäärin 4.5.2021 . Ajankohta on yli 75 % todennäköisyydellä myöhemmin kuin 4.5.2021 ja alle 25 % todennäköisyydellä myöhemmin kuin 4.5.2021 .
  • Maksimivirtaama on keskimäärin 34.5 m3/s. Maksimivirtaama on 90 % todennäköisyydellä välillä 31.6 - 41.1 m3/s.
  • Maksimivirtaama on 95 % todennäköisyydellä yli 31.6 m3/s, 75 % todennäköisyydellä yli 33.3 m3/s, 25 % todennäköisyydellä yli 36.2 m3/s ja 5 % todennäköisyydellä yli 41.1 m3/s. Minimiarvo näissä 52 simuloinnissa on 29.1 m3/s ja maksimiarvo 43.0 m3/s.
 
© Copyright Valtion ympäristöhallinto