www.ymparisto.fi
 
 
Vesistöennusteet ja vesitilannekartat  |  Ajankohtainen vesitilanne  |  Suomen ympäristökeskus (SYKE)
 
 

Vesistöennusteet: Kymijoen vesistöalue - Muurasjärvi

Vesistöennusteet > Kymijoen vesistöalue > Muurasjärvi > Tulovirtaamaennuste tekstinä
Maksimitulovirtaama 90 päivän ennustejaksolla

Huom! 14, 90 ja 365 vuorokauden ennusteissa tekstin ajankohdat ja minimi-, maksimi- ja keskiennustekäyrät eivät ole yleensä samat. Tekstin ajankohdat on laskettu ja ennustekäyrät on valittu kuvan esittämältä aikajaksolta.

  • Maksimitulovirtaaman ajankohta on keskimäärin 20.8.2019 . Ajankohta on yli 75 % todennäköisyydellä 3.8.2019 tai myöhemmin ja alle 25 % todennäköisyydellä myöhemmin kuin 22.9.2019 .
  • Maksimitulovirtaama on keskimäärin 4.99 m3/s. Maksimitulovirtaama on 90 % todennäköisyydellä välillä 2.78 - 7.81 m3/s.
  • Maksimitulovirtaama on 95 % todennäköisyydellä yli 2.78 m3/s, 75 % todennäköisyydellä yli 4.13 m3/s, 25 % todennäköisyydellä yli 6.10 m3/s ja 5 % todennäköisyydellä yli 7.81 m3/s. Minimiarvo näissä 52 simuloinnissa on 2.66 m3/s ja maksimiarvo 9.40 m3/s.
 
© Copyright Valtion ympäristöhallinto