www.ymparisto.fi
 
 
Vesistöennusteet ja vesitilannekartat  |  Ajankohtainen vesitilanne  |  Suomen ympäristökeskus (SYKE)
 
 

Vesistöennusteet: Kymijoen vesistöalue - Muurasjärvi

Vesistöennusteet > Kymijoen vesistöalue > Muurasjärvi > Lähtövirtaamaennuste tekstinä
Maksimivirtaama 90 päivän ennustejaksolla

Huom! 14, 90 ja 365 vuorokauden ennusteissa tekstin ajankohdat ja minimi-, maksimi- ja keskiennustekäyrät eivät ole yleensä samat. Tekstin ajankohdat on laskettu ja ennustekäyrät on valittu kuvan esittämältä aikajaksolta.

  • Maksimivirtaaman ajankohta on keskimäärin 16.5.2019 . Ajankohta on yli 75 % todennäköisyydellä myöhemmin kuin 4.5.2019 ja alle 25 % todennäköisyydellä myöhemmin kuin 24.5.2019 .
  • Maksimivirtaama on keskimäärin 3.11 m3/s. Maksimivirtaama on 90 % todennäköisyydellä välillä 2.61 - 4.48 m3/s.
  • Maksimivirtaama on 95 % todennäköisyydellä yli 2.61 m3/s, 75 % todennäköisyydellä yli 2.70 m3/s, 25 % todennäköisyydellä yli 3.80 m3/s ja 5 % todennäköisyydellä yli 4.48 m3/s. Minimiarvo näissä 52 simuloinnissa on 2.59 m3/s ja maksimiarvo 5.51 m3/s.
 
© Copyright Valtion ympäristöhallinto