www.ymparisto.fi
 
 
Vesistöennusteet ja vesitilannekartat  |  Ajankohtainen vesitilanne  |  Suomen ympäristökeskus (SYKE)
 
 

Vesistöennusteet: Kymijoen vesistöalue - Muurasjärvi

Vesistöennusteet > Kymijoen vesistöalue > Muurasjärvi > Vedenkorkeusennuste tekstinä
Maksimivedenkorkeus 90 päivän ennustejaksolla

Huom! 14, 90 ja 365 vuorokauden ennusteissa tekstin ajankohdat ja minimi-, maksimi- ja keskiennustekäyrät eivät ole yleensä samat. Tekstin ajankohdat on laskettu ja ennustekäyrät on valittu kuvan esittämältä aikajaksolta.

  • Maksimivedenkorkeuden ajankohta on keskimäärin 15.7.2019 . Ajankohta on 75 % todennäköisyydellä myöhemmin kuin 15.7.2019 ja 25 % todennäköisyydellä myöhemmin kuin 14.9.2019 .
  • Maksimivedenkorkeus on keskimäärin 112.30 m. Maksimivedenkorkeus on 90 % todennäköisyydellä välillä 112.30 - 112.44 m.
  • Maksimivedenkorkeus on 95 % todennäköisyydellä yli 112.30 m, 75 % todennäköisyydellä yli 112.30 m, 25 % todennäköisyydellä yli 112.35 m ja 5 % todennäköisyydellä yli 112.44 m. Minimiarvo näissä simuloinneissa on 112.30 m ja maksimiarvo 112.67 m.

Vedenkorkeuden referenssitiedot

  • Vuosien 1910 - 2018 välisenä aikana keskimääräinen vuoden maksimivedenkorkeus on ollut 112.76 m. Suurin havaittu vedenkorkeus on 113.38 m, se on havaittu 13.05.1982 . Pienin havaittu vuoden maksimivedenkorkeus on 112.14 m.
  • Havainnot asemalta 1400100 Muurasjärvi. Vedenkorkeus 0-tasossa N60.

Vedenkorkeuden vaihteluvälit

  • Kahden viikon kuluttua, eli 30.07. vedenkorkeus on keskimäärin 112.25 m ja 50 % todennäköisyydellä vedenkorkeus on välillä 112.22 - 112.26 m. Kyseisenä päivänä vedenkorkeus on 5 % todennäköisyydellä yli 112.30 m ja 5 % todennäköisyydellä alle 112.21 m.
  • Kuukauden kuluttua, eli 16.08. vedenkorkeus on keskimäärin 112.22 m ja 50 % todennäköisyydellä vedenkorkeus on välillä 112.18 - 112.27 m. Kyseisenä päivänä vedenkorkeus on 5 % todennäköisyydellä yli 112.36 m ja 5 % todennäköisyydellä alle 112.13 m.
  • Kahden kuukauden kuluttua, eli 16.09. vedenkorkeus on keskimäärin 112.21 m ja 50 % todennäköisyydellä vedenkorkeus on välillä 112.17 - 112.30 m. Kyseisenä päivänä vedenkorkeus on 5 % todennäköisyydellä yli 112.36 m ja 5 % todennäköisyydellä alle 112.10 m.
  • Kolmen kuukauden kuluttua, eli 16.10. vedenkorkeus on keskimäärin 112.23 m ja 50 % todennäköisyydellä vedenkorkeus on välillä 112.18 - 112.32 m. Kyseisenä päivänä vedenkorkeus on 5 % todennäköisyydellä yli 112.43 m ja 5 % todennäköisyydellä alle 112.06 m.
 
© Copyright Valtion ympäristöhallinto