www.ymparisto.fi
 
 
Vesistöennusteet ja vesitilannekartat  |  Ajankohtainen vesitilanne  |  Suomen ympäristökeskus (SYKE)
 
 

Vesistöennusteet: Kymijoen vesistöalue - Muurasjärvi

Vesistöennusteet > Kymijoen vesistöalue > Muurasjärvi > Vedenkorkeusennuste tekstinä
Maksimivedenkorkeus 14 päivän ennustejaksolla

Huom! 14, 90 ja 365 vuorokauden ennusteissa tekstin ajankohdat ja minimi-, maksimi- ja keskiennustekäyrät eivät ole yleensä samat. Tekstin ajankohdat on laskettu ja ennustekäyrät on valittu kuvan esittämältä aikajaksolta.

  • Maksimivedenkorkeuden ajankohta on keskimäärin 6.5.2019 . Ajankohta on 75 % todennäköisyydellä myöhemmin kuin 2.5.2019 ja 25 % todennäköisyydellä myöhemmin kuin 7.5.2019 .
  • Maksimivedenkorkeus on keskimäärin 112.56 m. Maksimivedenkorkeus on 90 % todennäköisyydellä välillä 112.53 - 112.64 m.
  • Maksimivedenkorkeus on 95 % todennäköisyydellä yli 112.53 m, 75 % todennäköisyydellä yli 112.54 m, 25 % todennäköisyydellä yli 112.60 m ja 5 % todennäköisyydellä yli 112.64 m. Minimiarvo näissä simuloinneissa on 112.53 m ja maksimiarvo 112.67 m.

Vedenkorkeuden referenssitiedot

  • Vuosien 1910 - 2017 välisenä aikana keskimääräinen vuoden maksimivedenkorkeus on ollut 112.76 m. Suurin havaittu vedenkorkeus on 113.38 m, se on havaittu 13.05.1982 . Pienin havaittu vuoden maksimivedenkorkeus on 112.14 m.
  • Havainnot asemalta 1400100 Muurasjärvi. Vedenkorkeus 0-tasossa N60.

Vedenkorkeuden vaihteluvälit

  • Kahden viikon kuluttua, eli 07.05. vedenkorkeus on keskimäärin 112.55 m ja 50 % todennäköisyydellä vedenkorkeus on välillä 112.53 - 112.60 m. Kyseisenä päivänä vedenkorkeus on 5 % todennäköisyydellä yli 112.64 m ja 5 % todennäköisyydellä alle 112.51 m.
  • Kuukauden kuluttua, eli 23.05. vedenkorkeus on keskimäärin 112.55 m ja 50 % todennäköisyydellä vedenkorkeus on välillä 112.50 - 112.61 m. Kyseisenä päivänä vedenkorkeus on 5 % todennäköisyydellä yli 112.67 m ja 5 % todennäköisyydellä alle 112.41 m.
  • Kahden kuukauden kuluttua, eli 23.06. vedenkorkeus on keskimäärin 112.44 m ja 50 % todennäköisyydellä vedenkorkeus on välillä 112.36 - 112.51 m. Kyseisenä päivänä vedenkorkeus on 5 % todennäköisyydellä yli 112.58 m ja 5 % todennäköisyydellä alle 112.31 m.
  • Kolmen kuukauden kuluttua, eli 23.07. vedenkorkeus on keskimäärin 112.31 m ja 50 % todennäköisyydellä vedenkorkeus on välillä 112.24 - 112.37 m. Kyseisenä päivänä vedenkorkeus on 5 % todennäköisyydellä yli 112.56 m ja 5 % todennäköisyydellä alle 112.14 m.
 
© Copyright Valtion ympäristöhallinto