logo
 

Vesistöennusteet: Kymijoen vesistöalue - Ala-Kintaus

Vesistöennusteet > Kymijoen vesistöalue > Ala-Kintaus > Tulovirtaamaennuste tekstinä
Maksimitulovirtaama 90 päivän ennustejaksolla

Huom! 14, 90 ja 365 vuorokauden ennusteissa tekstin ajankohdat ja minimi-, maksimi- ja keskiennustekäyrät eivät ole yleensä samat. Tekstin ajankohdat on laskettu ja ennustekäyrät on valittu kuvan esittämältä aikajaksolta.

  • Maksimitulovirtaaman ajankohta on keskimäärin 26.9.2024 . Ajankohta on yli 75 % todennäköisyydellä 9.9.2024 tai myöhemmin ja alle 25 % todennäköisyydellä myöhemmin kuin 11.10.2024 .
  • Maksimitulovirtaama on keskimäärin 2.32 m3/s. Maksimitulovirtaama on 90 % todennäköisyydellä välillä 0.748 - 5.43 m3/s.
  • Maksimitulovirtaama on 95 % todennäköisyydellä yli 0.748 m3/s, 75 % todennäköisyydellä yli 1.23 m3/s, 25 % todennäköisyydellä yli 3.16 m3/s ja 5 % todennäköisyydellä yli 5.43 m3/s. Minimiarvo näissä 52 simuloinnissa on 0.689 m3/s ja maksimiarvo 6.66 m3/s.