www.ymparisto.fi
 
 
Vesistöennusteet ja vesitilannekartat  |  Ajankohtainen vesitilanne  |  Suomen ympäristökeskus (SYKE)
 
 

Vesistöennusteet: Kymijoen vesistöalue - Mahlunjärvi

Vesistöennusteet > Kymijoen vesistöalue > Mahlunjärvi > Lähtövirtaamaennuste tekstinä
Maksimivirtaama 90 päivän ennustejaksolla

Huom! 14, 90 ja 365 vuorokauden ennusteissa tekstin ajankohdat ja minimi-, maksimi- ja keskiennustekäyrät eivät ole yleensä samat. Tekstin ajankohdat on laskettu ja ennustekäyrät on valittu kuvan esittämältä aikajaksolta.

  • Maksimivirtaaman ajankohta on keskimäärin 12.11.2020 . Ajankohta on yli 75 % todennäköisyydellä myöhemmin kuin 1.11.2020 ja alle 25 % todennäköisyydellä myöhemmin kuin 30.11.2020 .
  • Maksimivirtaama on keskimäärin 33.5 m3/s. Maksimivirtaama on 90 % todennäköisyydellä välillä 12.1 - 62.3 m3/s.
  • Maksimivirtaama on 95 % todennäköisyydellä yli 12.1 m3/s, 75 % todennäköisyydellä yli 26.2 m3/s, 25 % todennäköisyydellä yli 40.3 m3/s ja 5 % todennäköisyydellä yli 62.3 m3/s. Minimiarvo näissä 52 simuloinnissa on 8.33 m3/s ja maksimiarvo 76.6 m3/s.
 
© Copyright Valtion ympäristöhallinto