www.ymparisto.fi
 
 
Vesistöennusteet ja vesitilannekartat  |  Ajankohtainen vesitilanne  |  Suomen ympäristökeskus (SYKE)
 
 

Vesistöennusteet: Kymijoen vesistöalue - Mahlunjärvi

Vesistöennusteet > Kymijoen vesistöalue > Mahlunjärvi > Lähtövirtaamaennuste tekstinä
Maksimivirtaama 14 päivän ennustejaksolla

Huom! 14, 90 ja 365 vuorokauden ennusteissa tekstin ajankohdat ja minimi-, maksimi- ja keskiennustekäyrät eivät ole yleensä samat. Tekstin ajankohdat on laskettu ja ennustekäyrät on valittu kuvan esittämältä aikajaksolta.

  • Maksimivirtaaman ajankohta on keskimäärin 28.2.2020 . Ajankohta on yli 75 % todennäköisyydellä myöhemmin kuin 27.2.2020 ja alle 25 % todennäköisyydellä myöhemmin kuin 29.2.2020 .
  • Maksimivirtaama on keskimäärin 53.7 m3/s. Maksimivirtaama on 90 % todennäköisyydellä välillä 49.4 - 57.1 m3/s.
  • Maksimivirtaama on 95 % todennäköisyydellä yli 49.4 m3/s, 75 % todennäköisyydellä yli 52.8 m3/s, 25 % todennäköisyydellä yli 54.9 m3/s ja 5 % todennäköisyydellä yli 57.1 m3/s. Minimiarvo näissä 52 simuloinnissa on 49.1 m3/s ja maksimiarvo 63.0 m3/s.
 
© Copyright Valtion ympäristöhallinto