www.ymparisto.fi
 
 
Vesistöennusteet ja vesitilannekartat  |  Ajankohtainen vesitilanne  |  Suomen ympäristökeskus (SYKE)
 
 

Vesistöennusteet: Kymijoen vesistöalue - Mahlunjärvi

Vesistöennusteet > Kymijoen vesistöalue > Mahlunjärvi > Vedenkorkeusennuste tekstinä
Maksimivedenkorkeus 90 päivän ennustejaksolla

Huom! 14, 90 ja 365 vuorokauden ennusteissa tekstin ajankohdat ja minimi-, maksimi- ja keskiennustekäyrät eivät ole yleensä samat. Tekstin ajankohdat on laskettu ja ennustekäyrät on valittu kuvan esittämältä aikajaksolta.

  • Maksimivedenkorkeuden ajankohta on keskimäärin 4.3.2020 . Ajankohta on 75 % todennäköisyydellä myöhemmin kuin 28.2.2020 ja 25 % todennäköisyydellä myöhemmin kuin 18.4.2020 .
  • Maksimivedenkorkeus on keskimäärin 121.88 m. Maksimivedenkorkeus on 90 % todennäköisyydellä välillä 121.83 - 122.05 m.
  • Maksimivedenkorkeus on 95 % todennäköisyydellä yli 121.83 m, 75 % todennäköisyydellä yli 121.85 m, 25 % todennäköisyydellä yli 121.94 m ja 5 % todennäköisyydellä yli 122.05 m. Minimiarvo näissä simuloinneissa on 121.83 m ja maksimiarvo 122.21 m.

Vedenkorkeuden referenssitiedot

  • Vuosien 1964 - 1993 välisenä aikana keskimääräinen vuoden maksimivedenkorkeus on ollut 122.16 m. Suurin havaittu vedenkorkeus on 122.63 m, se on havaittu 12.05.1988 . Pienin havaittu vuoden maksimivedenkorkeus on 121.61 m.
  • Havainnot asemalta 1401810 Mahlunjärvi. Vedenkorkeus 0-tasossa NN.

Vedenkorkeuden vaihteluvälit

  • Kahden viikon kuluttua, eli 03.03. vedenkorkeus on keskimäärin 121.84 m ja 50 % todennäköisyydellä vedenkorkeus on välillä 121.82 - 121.85 m. Kyseisenä päivänä vedenkorkeus on 5 % todennäköisyydellä yli 121.87 m ja 5 % todennäköisyydellä alle 121.80 m.
  • Kuukauden kuluttua, eli 18.03. vedenkorkeus on keskimäärin 121.71 m ja 50 % todennäköisyydellä vedenkorkeus on välillä 121.62 - 121.78 m. Kyseisenä päivänä vedenkorkeus on 5 % todennäköisyydellä yli 121.88 m ja 5 % todennäköisyydellä alle 121.60 m.
  • Kahden kuukauden kuluttua, eli 18.04. vedenkorkeus on keskimäärin 121.70 m ja 50 % todennäköisyydellä vedenkorkeus on välillä 121.63 - 121.82 m. Kyseisenä päivänä vedenkorkeus on 5 % todennäköisyydellä yli 121.91 m ja 5 % todennäköisyydellä alle 121.44 m.
  • Kolmen kuukauden kuluttua, eli 18.05. vedenkorkeus on keskimäärin 121.56 m ja 50 % todennäköisyydellä vedenkorkeus on välillä 121.47 - 121.74 m. Kyseisenä päivänä vedenkorkeus on 5 % todennäköisyydellä yli 121.86 m ja 5 % todennäköisyydellä alle 121.34 m.
 
© Copyright Valtion ympäristöhallinto