www.ymparisto.fi
 
 
Vesistöennusteet ja vesitilannekartat  |  Ajankohtainen vesitilanne  |  Suomen ympäristökeskus (SYKE)
 
 

Vesistöennusteet: Kymijoen vesistöalue - Mahlunjärvi

Vesistöennusteet > Kymijoen vesistöalue > Mahlunjärvi > Vedenkorkeusennuste tekstinä
Maksimivedenkorkeus 14 päivän ennustejaksolla

Huom! 14, 90 ja 365 vuorokauden ennusteissa tekstin ajankohdat ja minimi-, maksimi- ja keskiennustekäyrät eivät ole yleensä samat. Tekstin ajankohdat on laskettu ja ennustekäyrät on valittu kuvan esittämältä aikajaksolta.

  • Maksimivedenkorkeuden ajankohta on keskimäärin 15.1.2021 . Ajankohta on 75 % todennäköisyydellä myöhemmin kuin 15.1.2021 ja 25 % todennäköisyydellä myöhemmin kuin 15.1.2021 .
  • Maksimivedenkorkeus on keskimäärin 121.50 m. Maksimivedenkorkeus on 90 % todennäköisyydellä välillä 121.50 - 121.59 m.
  • Maksimivedenkorkeus on 95 % todennäköisyydellä yli 121.50 m, 75 % todennäköisyydellä yli 121.50 m, 25 % todennäköisyydellä yli 121.50 m ja 5 % todennäköisyydellä yli 121.59 m. Minimiarvo näissä simuloinneissa on 121.50 m ja maksimiarvo 121.67 m.

Vedenkorkeuden referenssitiedot

  • Vuosien 1964 - 1993 välisenä aikana keskimääräinen vuoden maksimivedenkorkeus on ollut 122.16 m. Suurin havaittu vedenkorkeus on 122.63 m, se on havaittu 12.05.1988 . Pienin havaittu vuoden maksimivedenkorkeus on 121.61 m.
  • Havainnot asemalta 1401810 Mahlunjärvi. Vedenkorkeus 0-tasossa NN.

Vedenkorkeuden vaihteluvälit

  • Kahden viikon kuluttua, eli 30.01. vedenkorkeus on keskimäärin 121.39 m ja 50 % todennäköisyydellä vedenkorkeus on välillä 121.35 - 121.46 m. Kyseisenä päivänä vedenkorkeus on 5 % todennäköisyydellä yli 121.58 m ja 5 % todennäköisyydellä alle 121.34 m.
  • Kuukauden kuluttua, eli 16.02. vedenkorkeus on keskimäärin 121.23 m ja 50 % todennäköisyydellä vedenkorkeus on välillä 121.20 - 121.31 m. Kyseisenä päivänä vedenkorkeus on 5 % todennäköisyydellä yli 121.45 m ja 5 % todennäköisyydellä alle 121.18 m.
  • Kahden kuukauden kuluttua, eli 16.03. vedenkorkeus on keskimäärin 121.16 m ja 50 % todennäköisyydellä vedenkorkeus on välillä 121.08 - 121.24 m. Kyseisenä päivänä vedenkorkeus on 5 % todennäköisyydellä yli 121.46 m ja 5 % todennäköisyydellä alle 121.04 m.
  • Kolmen kuukauden kuluttua, eli 16.04. vedenkorkeus on keskimäärin 121.51 m ja 50 % todennäköisyydellä vedenkorkeus on välillä 121.37 - 121.73 m. Kyseisenä päivänä vedenkorkeus on 5 % todennäköisyydellä yli 121.92 m ja 5 % todennäköisyydellä alle 121.15 m.
 
© Copyright Valtion ympäristöhallinto