www.ymparisto.fi
 
 
Vesistöennusteet ja vesitilannekartat  |  Ajankohtainen vesitilanne  |  Suomen ympäristökeskus (SYKE)
 
 

Vesistöennusteet: Kymijoen vesistöalue - Mahlunjärvi

Vesistöennusteet > Kymijoen vesistöalue > Mahlunjärvi > Vedenkorkeusennuste tekstinä
Maksimivedenkorkeus 14 päivän ennustejaksolla

Huom! 14, 90 ja 365 vuorokauden ennusteissa tekstin ajankohdat ja minimi-, maksimi- ja keskiennustekäyrät eivät ole yleensä samat. Tekstin ajankohdat on laskettu ja ennustekäyrät on valittu kuvan esittämältä aikajaksolta.

  • Maksimivedenkorkeuden ajankohta on keskimäärin 2.10.2020 . Ajankohta on 75 % todennäköisyydellä myöhemmin kuin 2.10.2020 ja 25 % todennäköisyydellä myöhemmin kuin 2.10.2020 .
  • Maksimivedenkorkeus on keskimäärin 121.14 m. Maksimivedenkorkeus on 90 % todennäköisyydellä välillä 121.04 - 121.44 m.
  • Maksimivedenkorkeus on 95 % todennäköisyydellä yli 121.04 m, 75 % todennäköisyydellä yli 121.08 m, 25 % todennäköisyydellä yli 121.24 m ja 5 % todennäköisyydellä yli 121.44 m. Minimiarvo näissä simuloinneissa on 121.02 m ja maksimiarvo 121.57 m.

Vedenkorkeuden referenssitiedot

  • Vuosien 1964 - 1993 välisenä aikana keskimääräinen vuoden maksimivedenkorkeus on ollut 122.16 m. Suurin havaittu vedenkorkeus on 122.63 m, se on havaittu 12.05.1988 . Pienin havaittu vuoden maksimivedenkorkeus on 121.61 m.
  • Havainnot asemalta 1401810 Mahlunjärvi. Vedenkorkeus 0-tasossa NN.

Vedenkorkeuden vaihteluvälit

  • Kahden viikon kuluttua, eli 02.10. vedenkorkeus on keskimäärin 121.14 m ja 50 % todennäköisyydellä vedenkorkeus on välillä 121.08 - 121.24 m. Kyseisenä päivänä vedenkorkeus on 5 % todennäköisyydellä yli 121.44 m ja 5 % todennäköisyydellä alle 121.04 m.
  • Kuukauden kuluttua, eli 18.10. vedenkorkeus on keskimäärin 121.47 m ja 50 % todennäköisyydellä vedenkorkeus on välillä 121.29 - 121.60 m. Kyseisenä päivänä vedenkorkeus on 5 % todennäköisyydellä yli 121.67 m ja 5 % todennäköisyydellä alle 121.06 m.
  • Kahden kuukauden kuluttua, eli 18.11. vedenkorkeus on keskimäärin 121.51 m ja 50 % todennäköisyydellä vedenkorkeus on välillä 121.40 - 121.68 m. Kyseisenä päivänä vedenkorkeus on 5 % todennäköisyydellä yli 121.82 m ja 5 % todennäköisyydellä alle 121.19 m.
  • Kolmen kuukauden kuluttua, eli 18.12. vedenkorkeus on keskimäärin 121.43 m ja 50 % todennäköisyydellä vedenkorkeus on välillä 121.29 - 121.58 m. Kyseisenä päivänä vedenkorkeus on 5 % todennäköisyydellä yli 121.83 m ja 5 % todennäköisyydellä alle 121.11 m.
 
© Copyright Valtion ympäristöhallinto