www.ymparisto.fi
 
 
Vesistöennusteet ja vesitilannekartat  |  Ajankohtainen vesitilanne  |  Suomen ympäristökeskus (SYKE)
 
 

Vesistöennusteet: Kymijoen vesistöalue - Kalmarinselkä

Vesistöennusteet > Kymijoen vesistöalue > Kalmarinselkä > Vedenkorkeusennuste tekstinä
Maksimivedenkorkeus 90 päivän ennustejaksolla

Huom! 14, 90 ja 365 vuorokauden ennusteissa tekstin ajankohdat ja minimi-, maksimi- ja keskiennustekäyrät eivät ole yleensä samat. Tekstin ajankohdat on laskettu ja ennustekäyrät on valittu kuvan esittämältä aikajaksolta.

  • Maksimivedenkorkeuden ajankohta on keskimäärin 27.1.2020 . Ajankohta on 75 % todennäköisyydellä myöhemmin kuin 23.1.2020 ja 25 % todennäköisyydellä myöhemmin kuin 29.1.2020 .
  • Maksimivedenkorkeus on keskimäärin 130.46 m. Maksimivedenkorkeus on 90 % todennäköisyydellä välillä 130.44 - 130.55 m.
  • Maksimivedenkorkeus on 95 % todennäköisyydellä yli 130.44 m, 75 % todennäköisyydellä yli 130.45 m, 25 % todennäköisyydellä yli 130.48 m ja 5 % todennäköisyydellä yli 130.55 m. Minimiarvo näissä simuloinneissa on 130.43 m ja maksimiarvo 130.67 m.

Vedenkorkeuden referenssitiedot

  • Vuosien 1910 - 2018 välisenä aikana keskimääräinen vuoden maksimivedenkorkeus on ollut 130.82 m. Suurin havaittu vedenkorkeus on 131.60 m, se on havaittu 12.05.1982 . Pienin havaittu vuoden maksimivedenkorkeus on 129.82 m.
  • Havainnot asemalta 1401700 Kalmarinjärvi. Vedenkorkeus 0-tasossa N60.

Vedenkorkeuden vaihteluvälit

  • Kahden viikon kuluttua, eli 01.02. vedenkorkeus on keskimäärin 130.42 m ja 50 % todennäköisyydellä vedenkorkeus on välillä 130.39 - 130.44 m. Kyseisenä päivänä vedenkorkeus on 5 % todennäköisyydellä yli 130.48 m ja 5 % todennäköisyydellä alle 130.34 m.
  • Kuukauden kuluttua, eli 18.02. vedenkorkeus on keskimäärin 130.16 m ja 50 % todennäköisyydellä vedenkorkeus on välillä 130.12 - 130.22 m. Kyseisenä päivänä vedenkorkeus on 5 % todennäköisyydellä yli 130.41 m ja 5 % todennäköisyydellä alle 130.09 m.
  • Kahden kuukauden kuluttua, eli 18.03. vedenkorkeus on keskimäärin 129.94 m ja 50 % todennäköisyydellä vedenkorkeus on välillä 129.90 - 130.01 m. Kyseisenä päivänä vedenkorkeus on 5 % todennäköisyydellä yli 130.15 m ja 5 % todennäköisyydellä alle 129.84 m.
  • Kolmen kuukauden kuluttua, eli 18.04. vedenkorkeus on keskimäärin 130.13 m ja 50 % todennäköisyydellä vedenkorkeus on välillä 130.00 - 130.34 m. Kyseisenä päivänä vedenkorkeus on 5 % todennäköisyydellä yli 130.57 m ja 5 % todennäköisyydellä alle 129.91 m.
 
© Copyright Valtion ympäristöhallinto