www.ymparisto.fi
 
 
Vesistöennusteet ja vesitilannekartat  |  Ajankohtainen vesitilanne  |  Suomen ympäristökeskus (SYKE)
 
 

Vesistöennusteet: Kymijoen vesistöalue - Kyyjärvi

Vesistöennusteet > Kymijoen vesistöalue > Kyyjärvi > Vedenkorkeusennuste tekstinä
Maksimivedenkorkeus 90 päivän ennustejaksolla

Huom! 14, 90 ja 365 vuorokauden ennusteissa tekstin ajankohdat ja minimi-, maksimi- ja keskiennustekäyrät eivät ole yleensä samat. Tekstin ajankohdat on laskettu ja ennustekäyrät on valittu kuvan esittämältä aikajaksolta.

  • Maksimivedenkorkeuden ajankohta on keskimäärin 25.5.2019 . Ajankohta on 75 % todennäköisyydellä myöhemmin kuin 25.5.2019 ja 25 % todennäköisyydellä myöhemmin kuin 13.6.2019 .
  • Maksimivedenkorkeus on keskimäärin 150.98 m. Maksimivedenkorkeus on 90 % todennäköisyydellä välillä 150.98 - 151.29 m.
  • Maksimivedenkorkeus on 95 % todennäköisyydellä yli 150.98 m, 75 % todennäköisyydellä yli 150.98 m, 25 % todennäköisyydellä yli 151.02 m ja 5 % todennäköisyydellä yli 151.29 m. Minimiarvo näissä simuloinneissa on 150.98 m ja maksimiarvo 151.60 m.

Vedenkorkeuden referenssitiedot

  • Vuosien 1910 - 2006 välisenä aikana keskimääräinen vuoden maksimivedenkorkeus on ollut 151.69 m. Suurin havaittu vedenkorkeus on 152.60 m, se on havaittu 10.05.1982 . Pienin havaittu vuoden maksimivedenkorkeus on 150.78 m.
  • Havainnot asemalta 14kyyja. Vedenkorkeus 0-tasossa N60.

Vedenkorkeuden vaihteluvälit

  • Kahden viikon kuluttua, eli 09.06. vedenkorkeus on keskimäärin 150.90 m ja 50 % todennäköisyydellä vedenkorkeus on välillä 150.87 - 150.95 m. Kyseisenä päivänä vedenkorkeus on 5 % todennäköisyydellä yli 151.06 m ja 5 % todennäköisyydellä alle 150.83 m.
  • Kuukauden kuluttua, eli 26.06. vedenkorkeus on keskimäärin 150.80 m ja 50 % todennäköisyydellä vedenkorkeus on välillä 150.75 - 150.89 m. Kyseisenä päivänä vedenkorkeus on 5 % todennäköisyydellä yli 151.02 m ja 5 % todennäköisyydellä alle 150.72 m.
  • Kahden kuukauden kuluttua, eli 26.07. vedenkorkeus on keskimäärin 150.70 m ja 50 % todennäköisyydellä vedenkorkeus on välillä 150.65 - 150.83 m. Kyseisenä päivänä vedenkorkeus on 5 % todennäköisyydellä yli 151.06 m ja 5 % todennäköisyydellä alle 150.56 m.
  • Kolmen kuukauden kuluttua, eli 26.08. vedenkorkeus on keskimäärin 150.68 m ja 50 % todennäköisyydellä vedenkorkeus on välillä 150.60 - 150.83 m. Kyseisenä päivänä vedenkorkeus on 5 % todennäköisyydellä yli 150.93 m ja 5 % todennäköisyydellä alle 150.50 m.
 
© Copyright Valtion ympäristöhallinto