www.ymparisto.fi
 
 
Vesistöennusteet ja vesitilannekartat  |  Ajankohtainen vesitilanne  |  Suomen ympäristökeskus (SYKE)
 
 

Vesistöennusteet: Kymijoen vesistöalue - Kyyjärvi

Vesistöennusteet > Kymijoen vesistöalue > Kyyjärvi > Vedenkorkeusennuste tekstinä
Maksimivedenkorkeus 14 päivän ennustejaksolla

Huom! 14, 90 ja 365 vuorokauden ennusteissa tekstin ajankohdat ja minimi-, maksimi- ja keskiennustekäyrät eivät ole yleensä samat. Tekstin ajankohdat on laskettu ja ennustekäyrät on valittu kuvan esittämältä aikajaksolta.

  • Maksimivedenkorkeuden ajankohta on keskimäärin 30.8.2019 . Ajankohta on 75 % todennäköisyydellä myöhemmin kuin 19.8.2019 ja 25 % todennäköisyydellä myöhemmin kuin 31.8.2019 .
  • Maksimivedenkorkeus on keskimäärin 150.49 m. Maksimivedenkorkeus on 90 % todennäköisyydellä välillä 150.46 - 150.68 m.
  • Maksimivedenkorkeus on 95 % todennäköisyydellä yli 150.46 m, 75 % todennäköisyydellä yli 150.46 m, 25 % todennäköisyydellä yli 150.53 m ja 5 % todennäköisyydellä yli 150.68 m. Minimiarvo näissä simuloinneissa on 150.46 m ja maksimiarvo 150.84 m.

Vedenkorkeuden referenssitiedot

  • Vuosien 1910 - 2006 välisenä aikana keskimääräinen vuoden maksimivedenkorkeus on ollut 151.69 m. Suurin havaittu vedenkorkeus on 152.60 m, se on havaittu 10.05.1982 . Pienin havaittu vuoden maksimivedenkorkeus on 150.78 m.
  • Havainnot asemalta 14kyyja. Vedenkorkeus 0-tasossa N60.

Vedenkorkeuden vaihteluvälit

  • Kahden viikon kuluttua, eli 31.08. vedenkorkeus on keskimäärin 150.49 m ja 50 % todennäköisyydellä vedenkorkeus on välillä 150.44 - 150.53 m. Kyseisenä päivänä vedenkorkeus on 5 % todennäköisyydellä yli 150.68 m ja 5 % todennäköisyydellä alle 150.43 m.
  • Kuukauden kuluttua, eli 17.09. vedenkorkeus on keskimäärin 150.57 m ja 50 % todennäköisyydellä vedenkorkeus on välillä 150.48 - 150.78 m. Kyseisenä päivänä vedenkorkeus on 5 % todennäköisyydellä yli 150.91 m ja 5 % todennäköisyydellä alle 150.38 m.
  • Kahden kuukauden kuluttua, eli 17.10. vedenkorkeus on keskimäärin 150.75 m ja 50 % todennäköisyydellä vedenkorkeus on välillä 150.64 - 150.90 m. Kyseisenä päivänä vedenkorkeus on 5 % todennäköisyydellä yli 151.10 m ja 5 % todennäköisyydellä alle 150.41 m.
  • Kolmen kuukauden kuluttua, eli 17.11. vedenkorkeus on keskimäärin 150.80 m ja 50 % todennäköisyydellä vedenkorkeus on välillä 150.75 - 150.88 m. Kyseisenä päivänä vedenkorkeus on 5 % todennäköisyydellä yli 151.04 m ja 5 % todennäköisyydellä alle 150.50 m.
 
© Copyright Valtion ympäristöhallinto