www.ymparisto.fi
 
 
Vesistöennusteet ja vesitilannekartat  |  Ajankohtainen vesitilanne  |  Suomen ympäristökeskus (SYKE)
 
 

Vesistöennusteet: Kymijoen vesistöalue - Kyyjärvi

Vesistöennusteet > Kymijoen vesistöalue > Kyyjärvi > Vedenkorkeusennuste tekstinä
Maksimivedenkorkeus 365 päivän ennustejaksolla

Huom! 14, 90 ja 365 vuorokauden ennusteissa tekstin ajankohdat ja minimi-, maksimi- ja keskiennustekäyrät eivät ole yleensä samat. Tekstin ajankohdat on laskettu ja ennustekäyrät on valittu kuvan esittämältä aikajaksolta.

  • Maksimivedenkorkeuden ajankohta on keskimäärin 30.4.2020 . Ajankohta on 75 % todennäköisyydellä myöhemmin kuin 21.4.2020 ja 25 % todennäköisyydellä myöhemmin kuin 6.5.2020 .
  • Maksimivedenkorkeus on keskimäärin 151.36 m. Maksimivedenkorkeus on 90 % todennäköisyydellä välillä 150.90 - 151.80 m.
  • Maksimivedenkorkeus on 95 % todennäköisyydellä yli 150.90 m, 75 % todennäköisyydellä yli 151.17 m, 25 % todennäköisyydellä yli 151.61 m ja 5 % todennäköisyydellä yli 151.80 m. Minimiarvo näissä simuloinneissa on 150.89 m ja maksimiarvo 151.98 m.

Vedenkorkeuden referenssitiedot

  • Vuosien 1910 - 2006 välisenä aikana keskimääräinen vuoden maksimivedenkorkeus on ollut 151.69 m. Suurin havaittu vedenkorkeus on 152.60 m, se on havaittu 10.05.1982 . Pienin havaittu vuoden maksimivedenkorkeus on 150.78 m.
  • Havainnot asemalta 14kyyja. Vedenkorkeus 0-tasossa N60.

Vedenkorkeuden vaihteluvälit

  • Kahden viikon kuluttua, eli 06.09. vedenkorkeus on keskimäärin 150.47 m ja 50 % todennäköisyydellä vedenkorkeus on välillä 150.45 - 150.49 m. Kyseisenä päivänä vedenkorkeus on 5 % todennäköisyydellä yli 150.54 m ja 5 % todennäköisyydellä alle 150.43 m.
  • Kuukauden kuluttua, eli 23.09. vedenkorkeus on keskimäärin 150.55 m ja 50 % todennäköisyydellä vedenkorkeus on välillä 150.49 - 150.66 m. Kyseisenä päivänä vedenkorkeus on 5 % todennäköisyydellä yli 150.81 m ja 5 % todennäköisyydellä alle 150.41 m.
  • Kahden kuukauden kuluttua, eli 23.10. vedenkorkeus on keskimäärin 150.75 m ja 50 % todennäköisyydellä vedenkorkeus on välillä 150.66 - 150.83 m. Kyseisenä päivänä vedenkorkeus on 5 % todennäköisyydellä yli 151.07 m ja 5 % todennäköisyydellä alle 150.43 m.
  • Kolmen kuukauden kuluttua, eli 23.11. vedenkorkeus on keskimäärin 150.78 m ja 50 % todennäköisyydellä vedenkorkeus on välillä 150.68 - 150.87 m. Kyseisenä päivänä vedenkorkeus on 5 % todennäköisyydellä yli 151.09 m ja 5 % todennäköisyydellä alle 150.58 m.
 
© Copyright Valtion ympäristöhallinto