www.ymparisto.fi
 
 
Vesistöennusteet ja vesitilannekartat  |  Ajankohtainen vesitilanne  |  Suomen ympäristökeskus (SYKE)
 
 

Vesistöennusteet: Kymijoen vesistöalue - Vahanka

Vesistöennusteet > Kymijoen vesistöalue > Vahanka > Vedenkorkeusennuste tekstinä
Maksimivedenkorkeus 90 päivän ennustejaksolla

Huom! 14, 90 ja 365 vuorokauden ennusteissa tekstin ajankohdat ja minimi-, maksimi- ja keskiennustekäyrät eivät ole yleensä samat. Tekstin ajankohdat on laskettu ja ennustekäyrät on valittu kuvan esittämältä aikajaksolta.

  • Maksimivedenkorkeuden ajankohta on keskimäärin 19.2.2020 . Ajankohta on 75 % todennäköisyydellä myöhemmin kuin 19.2.2020 ja 25 % todennäköisyydellä myöhemmin kuin 14.3.2020 .
  • Maksimivedenkorkeus on keskimäärin 166.19 m. Maksimivedenkorkeus on 90 % todennäköisyydellä välillä 166.19 - 166.36 m.
  • Maksimivedenkorkeus on 95 % todennäköisyydellä yli 166.19 m, 75 % todennäköisyydellä yli 166.19 m, 25 % todennäköisyydellä yli 166.20 m ja 5 % todennäköisyydellä yli 166.36 m. Minimiarvo näissä simuloinneissa on 166.19 m ja maksimiarvo 166.45 m.

Vedenkorkeuden referenssitiedot

  • Vuosien 1963 - 1993 välisenä aikana keskimääräinen vuoden maksimivedenkorkeus on ollut 166.39 m. Suurin havaittu vedenkorkeus on 166.79 m, se on havaittu 08.05.1982 . Pienin havaittu vuoden maksimivedenkorkeus on 165.88 m.
  • Havainnot asemalta 1401420 Vahanka. Vedenkorkeus 0-tasossa N60.

Vedenkorkeuden vaihteluvälit

  • Kahden viikon kuluttua, eli 04.03. vedenkorkeus on keskimäärin 165.85 m ja 50 % todennäköisyydellä vedenkorkeus on välillä 165.83 - 165.85 m. Kyseisenä päivänä vedenkorkeus on 5 % todennäköisyydellä yli 165.89 m ja 5 % todennäköisyydellä alle 165.81 m.
  • Kuukauden kuluttua, eli 19.03. vedenkorkeus on keskimäärin 165.75 m ja 50 % todennäköisyydellä vedenkorkeus on välillä 165.68 - 165.88 m. Kyseisenä päivänä vedenkorkeus on 5 % todennäköisyydellä yli 166.10 m ja 5 % todennäköisyydellä alle 165.65 m.
  • Kahden kuukauden kuluttua, eli 19.04. vedenkorkeus on keskimäärin 165.82 m ja 50 % todennäköisyydellä vedenkorkeus on välillä 165.70 - 165.98 m. Kyseisenä päivänä vedenkorkeus on 5 % todennäköisyydellä yli 166.04 m ja 5 % todennäköisyydellä alle 165.56 m.
  • Kolmen kuukauden kuluttua, eli 19.05. vedenkorkeus on keskimäärin 165.61 m ja 50 % todennäköisyydellä vedenkorkeus on välillä 165.52 - 165.72 m. Kyseisenä päivänä vedenkorkeus on 5 % todennäköisyydellä yli 165.88 m ja 5 % todennäköisyydellä alle 165.44 m.
 
© Copyright Valtion ympäristöhallinto