www.ymparisto.fi
 
 
Vesistöennusteet ja vesitilannekartat  |  Ajankohtainen vesitilanne  |  Suomen ympäristökeskus (SYKE)
 
 

Vesistöennusteet: Kymijoen vesistöalue - Pyhäjärvi

Vesistöennusteet > Kymijoen vesistöalue > Pyhäjärvi > Tulovirtaamaennuste tekstinä
Maksimitulovirtaama 90 päivän ennustejaksolla

Huom! 14, 90 ja 365 vuorokauden ennusteissa tekstin ajankohdat ja minimi-, maksimi- ja keskiennustekäyrät eivät ole yleensä samat. Tekstin ajankohdat on laskettu ja ennustekäyrät on valittu kuvan esittämältä aikajaksolta.

  • Maksimitulovirtaaman ajankohta on keskimäärin 19.12.2020 . Ajankohta on yli 75 % todennäköisyydellä 6.12.2020 tai myöhemmin ja alle 25 % todennäköisyydellä myöhemmin kuin 9.1.2021 .
  • Maksimitulovirtaama on keskimäärin 6.83 m3/s. Maksimitulovirtaama on 90 % todennäköisyydellä välillä 4.29 - 12.3 m3/s.
  • Maksimitulovirtaama on 95 % todennäköisyydellä yli 4.29 m3/s, 75 % todennäköisyydellä yli 5.59 m3/s, 25 % todennäköisyydellä yli 8.89 m3/s ja 5 % todennäköisyydellä yli 12.3 m3/s. Minimiarvo näissä 52 simuloinnissa on 3.58 m3/s ja maksimiarvo 20.7 m3/s.
 
© Copyright Valtion ympäristöhallinto