www.ymparisto.fi
 
 
Vesistöennusteet ja vesitilannekartat  |  Ajankohtainen vesitilanne  |  Suomen ympäristökeskus (SYKE)
 
 

Vesistöennusteet: Kymijoen vesistöalue - Konnevesi

Vesistöennusteet > Kymijoen vesistöalue > Konnevesi > Tulovirtaamaennuste tekstinä
Maksimitulovirtaama 90 päivän ennustejaksolla

Huom! 14, 90 ja 365 vuorokauden ennusteissa tekstin ajankohdat ja minimi-, maksimi- ja keskiennustekäyrät eivät ole yleensä samat. Tekstin ajankohdat on laskettu ja ennustekäyrät on valittu kuvan esittämältä aikajaksolta.

  • Maksimitulovirtaaman ajankohta on keskimäärin 19.4.2021 . Ajankohta on yli 75 % todennäköisyydellä 13.4.2021 tai myöhemmin ja alle 25 % todennäköisyydellä myöhemmin kuin 24.4.2021 .
  • Maksimitulovirtaama on keskimäärin 97.4 m3/s. Maksimitulovirtaama on 90 % todennäköisyydellä välillä 78.6 - 134 m3/s.
  • Maksimitulovirtaama on 95 % todennäköisyydellä yli 78.6 m3/s, 75 % todennäköisyydellä yli 86.8 m3/s, 25 % todennäköisyydellä yli 109 m3/s ja 5 % todennäköisyydellä yli 134 m3/s. Minimiarvo näissä 52 simuloinnissa on 78.6 m3/s ja maksimiarvo 153 m3/s.
 
© Copyright Valtion ympäristöhallinto