www.ymparisto.fi
 
 
Vesistöennusteet ja vesitilannekartat  |  Ajankohtainen vesitilanne  |  Suomen ympäristökeskus (SYKE)
 
 

Vesistöennusteet: Kymijoen vesistöalue - Konnevesi

Vesistöennusteet > Kymijoen vesistöalue > Konnevesi > Vedenkorkeusennuste tekstinä
Maksimivedenkorkeus 90 päivän ennustejaksolla

Huom! 14, 90 ja 365 vuorokauden ennusteissa tekstin ajankohdat ja minimi-, maksimi- ja keskiennustekäyrät eivät ole yleensä samat. Tekstin ajankohdat on laskettu ja ennustekäyrät on valittu kuvan esittämältä aikajaksolta.

  • Maksimivedenkorkeuden ajankohta on keskimäärin 23.8.2019 . Ajankohta on 75 % todennäköisyydellä myöhemmin kuin 22.8.2019 ja 25 % todennäköisyydellä myöhemmin kuin 21.11.2019 .
  • Maksimivedenkorkeus on keskimäärin 94.94 m. Maksimivedenkorkeus on 90 % todennäköisyydellä välillä 94.94 - 95.06 m.
  • Maksimivedenkorkeus on 95 % todennäköisyydellä yli 94.94 m, 75 % todennäköisyydellä yli 94.94 m, 25 % todennäköisyydellä yli 95.00 m ja 5 % todennäköisyydellä yli 95.06 m. Minimiarvo näissä simuloinneissa on 94.94 m ja maksimiarvo 95.20 m.

Vedenkorkeuden referenssitiedot

  • Vuosien 1967 - 2018 välisenä aikana keskimääräinen vuoden maksimivedenkorkeus on ollut 95.42 m. Suurin havaittu vedenkorkeus on 95.69 m, se on havaittu 21.06.1988 . Pienin havaittu vuoden maksimivedenkorkeus on 95.13 m.
  • Havainnot asemalta 1403900 Konnevesi, etelä. Vedenkorkeus 0-tasossa NN.

Vedenkorkeuden vaihteluvälit

  • Kahden viikon kuluttua, eli 06.09. vedenkorkeus on keskimäärin 94.90 m ja 50 % todennäköisyydellä vedenkorkeus on välillä 94.89 - 94.91 m. Kyseisenä päivänä vedenkorkeus on 5 % todennäköisyydellä yli 94.93 m ja 5 % todennäköisyydellä alle 94.88 m.
  • Kuukauden kuluttua, eli 23.09. vedenkorkeus on keskimäärin 94.88 m ja 50 % todennäköisyydellä vedenkorkeus on välillä 94.85 - 94.90 m. Kyseisenä päivänä vedenkorkeus on 5 % todennäköisyydellä yli 94.93 m ja 5 % todennäköisyydellä alle 94.82 m.
  • Kahden kuukauden kuluttua, eli 23.10. vedenkorkeus on keskimäärin 94.88 m ja 50 % todennäköisyydellä vedenkorkeus on välillä 94.83 - 94.91 m. Kyseisenä päivänä vedenkorkeus on 5 % todennäköisyydellä yli 94.96 m ja 5 % todennäköisyydellä alle 94.77 m.
  • Kolmen kuukauden kuluttua, eli 23.11. vedenkorkeus on keskimäärin 94.91 m ja 50 % todennäköisyydellä vedenkorkeus on välillä 94.85 - 95.01 m. Kyseisenä päivänä vedenkorkeus on 5 % todennäköisyydellä yli 95.07 m ja 5 % todennäköisyydellä alle 94.76 m.
 
© Copyright Valtion ympäristöhallinto