www.ymparisto.fi
 
 
Vesistöennusteet ja vesitilannekartat  |  Ajankohtainen vesitilanne  |  Suomen ympäristökeskus (SYKE)
 
 

Vesistöennusteet: Kymijoen vesistöalue - Konnevesi

Vesistöennusteet > Kymijoen vesistöalue > Konnevesi > Vedenkorkeusennuste tekstinä
Maksimivedenkorkeus 90 päivän ennustejaksolla

Huom! 14, 90 ja 365 vuorokauden ennusteissa tekstin ajankohdat ja minimi-, maksimi- ja keskiennustekäyrät eivät ole yleensä samat. Tekstin ajankohdat on laskettu ja ennustekäyrät on valittu kuvan esittämältä aikajaksolta.

  • Maksimivedenkorkeuden ajankohta on keskimäärin 30.1.2021 . Ajankohta on 75 % todennäköisyydellä myöhemmin kuin 29.1.2021 ja 25 % todennäköisyydellä myöhemmin kuin 28.4.2021 .
  • Maksimivedenkorkeus on keskimäärin 95.32 m. Maksimivedenkorkeus on 90 % todennäköisyydellä välillä 95.31 - 95.44 m.
  • Maksimivedenkorkeus on 95 % todennäköisyydellä yli 95.31 m, 75 % todennäköisyydellä yli 95.31 m, 25 % todennäköisyydellä yli 95.37 m ja 5 % todennäköisyydellä yli 95.44 m. Minimiarvo näissä simuloinneissa on 95.31 m ja maksimiarvo 95.51 m.

Vedenkorkeuden referenssitiedot

  • Vuosien 1967 - 2018 välisenä aikana keskimääräinen vuoden maksimivedenkorkeus on ollut 95.42 m. Suurin havaittu vedenkorkeus on 95.69 m, se on havaittu 21.06.1988 . Pienin havaittu vuoden maksimivedenkorkeus on 95.13 m.
  • Havainnot asemalta 1403900 Konnevesi, etelä. Vedenkorkeus 0-tasossa NN.

Vedenkorkeuden vaihteluvälit

  • Kahden viikon kuluttua, eli 11.02. vedenkorkeus on keskimäärin 95.29 m ja 50 % todennäköisyydellä vedenkorkeus on välillä 95.28 - 95.29 m. Kyseisenä päivänä vedenkorkeus on 5 % todennäköisyydellä yli 95.29 m ja 5 % todennäköisyydellä alle 95.28 m.
  • Kuukauden kuluttua, eli 28.02. vedenkorkeus on keskimäärin 95.25 m ja 50 % todennäköisyydellä vedenkorkeus on välillä 95.24 - 95.25 m. Kyseisenä päivänä vedenkorkeus on 5 % todennäköisyydellä yli 95.27 m ja 5 % todennäköisyydellä alle 95.24 m.
  • Kahden kuukauden kuluttua, eli 28.03. vedenkorkeus on keskimäärin 95.20 m ja 50 % todennäköisyydellä vedenkorkeus on välillä 95.18 - 95.22 m. Kyseisenä päivänä vedenkorkeus on 5 % todennäköisyydellä yli 95.26 m ja 5 % todennäköisyydellä alle 95.16 m.
  • Kolmen kuukauden kuluttua, eli 28.04. vedenkorkeus on keskimäärin 95.31 m ja 50 % todennäköisyydellä vedenkorkeus on välillä 95.27 - 95.37 m. Kyseisenä päivänä vedenkorkeus on 5 % todennäköisyydellä yli 95.44 m ja 5 % todennäköisyydellä alle 95.19 m.
 
© Copyright Valtion ympäristöhallinto