www.ymparisto.fi
 
 
Vesistöennusteet ja vesitilannekartat  |  Ajankohtainen vesitilanne  |  Suomen ympäristökeskus (SYKE)
 
 

Vesistöennusteet: Kymijoen vesistöalue - Hankavesi

Vesistöennusteet > Kymijoen vesistöalue > Hankavesi > Tulovirtaamaennuste tekstinä
Maksimitulovirtaama 365 päivän ennustejaksolla

Huom! 14, 90 ja 365 vuorokauden ennusteissa tekstin ajankohdat ja minimi-, maksimi- ja keskiennustekäyrät eivät ole yleensä samat. Tekstin ajankohdat on laskettu ja ennustekäyrät on valittu kuvan esittämältä aikajaksolta.

  • Maksimitulovirtaaman ajankohta on keskimäärin 28.6.2019 . Ajankohta on yli 75 % todennäköisyydellä 18.5.2019 tai myöhemmin ja alle 25 % todennäköisyydellä myöhemmin kuin 20.4.2020 .
  • Maksimitulovirtaama on keskimäärin 62.0 m3/s. Maksimitulovirtaama on 90 % todennäköisyydellä välillä 48.7 - 86.9 m3/s.
  • Maksimitulovirtaama on 95 % todennäköisyydellä yli 48.7 m3/s, 75 % todennäköisyydellä yli 55.3 m3/s, 25 % todennäköisyydellä yli 70.9 m3/s ja 5 % todennäköisyydellä yli 86.9 m3/s. Minimiarvo näissä 52 simuloinnissa on 47.6 m3/s ja maksimiarvo 124 m3/s.
 
© Copyright Valtion ympäristöhallinto