www.ymparisto.fi
 
 
Vesistöennusteet ja vesitilannekartat  |  Ajankohtainen vesitilanne  |  Suomen ympäristökeskus (SYKE)
 
 

Vesistöennusteet: Kymijoen vesistöalue - Hankavesi

Vesistöennusteet > Kymijoen vesistöalue > Hankavesi > Vedenkorkeusennuste tekstinä
Maksimivedenkorkeus 365 päivän ennustejaksolla

Huom! 14, 90 ja 365 vuorokauden ennusteissa tekstin ajankohdat ja minimi-, maksimi- ja keskiennustekäyrät eivät ole yleensä samat. Tekstin ajankohdat on laskettu ja ennustekäyrät on valittu kuvan esittämältä aikajaksolta.

  • Maksimivedenkorkeuden ajankohta on keskimäärin 15.6.2019 . Ajankohta on 75 % todennäköisyydellä myöhemmin kuin 12.5.2019 ja 25 % todennäköisyydellä myöhemmin kuin 17.11.2019 .
  • Maksimivedenkorkeus on keskimäärin 96.00 m. Maksimivedenkorkeus on 90 % todennäköisyydellä välillä 95.69 - 96.27 m.
  • Maksimivedenkorkeus on 95 % todennäköisyydellä yli 95.69 m, 75 % todennäköisyydellä yli 95.87 m, 25 % todennäköisyydellä yli 96.16 m ja 5 % todennäköisyydellä yli 96.27 m. Minimiarvo näissä simuloinneissa on 95.68 m ja maksimiarvo 96.67 m.

Vedenkorkeuden referenssitiedot

  • Vuosien 1910 - 2017 välisenä aikana keskimääräinen vuoden maksimivedenkorkeus on ollut 96.26 m. Suurin havaittu vedenkorkeus on 96.86 m, se on havaittu 10.06.1988 . Pienin havaittu vuoden maksimivedenkorkeus on 95.45 m.
  • Havainnot asemalta 1403600 Hankavesi. Vedenkorkeus 0-tasossa NN.

Vedenkorkeuden vaihteluvälit

  • Kahden viikon kuluttua, eli 30.01. vedenkorkeus on keskimäärin 95.46 m ja 50 % todennäköisyydellä vedenkorkeus on välillä 95.46 - 95.47 m. Kyseisenä päivänä vedenkorkeus on 5 % todennäköisyydellä yli 95.48 m ja 5 % todennäköisyydellä alle 95.45 m.
  • Kuukauden kuluttua, eli 16.02. vedenkorkeus on keskimäärin 95.46 m ja 50 % todennäköisyydellä vedenkorkeus on välillä 95.45 - 95.47 m. Kyseisenä päivänä vedenkorkeus on 5 % todennäköisyydellä yli 95.50 m ja 5 % todennäköisyydellä alle 95.44 m.
  • Kahden kuukauden kuluttua, eli 16.03. vedenkorkeus on keskimäärin 95.45 m ja 50 % todennäköisyydellä vedenkorkeus on välillä 95.42 - 95.48 m. Kyseisenä päivänä vedenkorkeus on 5 % todennäköisyydellä yli 95.58 m ja 5 % todennäköisyydellä alle 95.36 m.
  • Kolmen kuukauden kuluttua, eli 16.04. vedenkorkeus on keskimäärin 95.59 m ja 50 % todennäköisyydellä vedenkorkeus on välillä 95.52 - 95.71 m. Kyseisenä päivänä vedenkorkeus on 5 % todennäköisyydellä yli 95.82 m ja 5 % todennäköisyydellä alle 95.40 m.
 
© Copyright Valtion ympäristöhallinto