www.ymparisto.fi
 
 
Vesistöennusteet ja vesitilannekartat  |  Ajankohtainen vesitilanne  |  Suomen ympäristökeskus (SYKE)
 
 

Vesistöennusteet: Kymijoen vesistöalue - Niinivesi

Vesistöennusteet > Kymijoen vesistöalue > Niinivesi > Lähtövirtaamaennuste tekstinä
Maksimivirtaama 90 päivän ennustejaksolla

Huom! 14, 90 ja 365 vuorokauden ennusteissa tekstin ajankohdat ja minimi-, maksimi- ja keskiennustekäyrät eivät ole yleensä samat. Tekstin ajankohdat on laskettu ja ennustekäyrät on valittu kuvan esittämältä aikajaksolta.

  • Maksimivirtaaman ajankohta on keskimäärin 25.5.2021 . Ajankohta on yli 75 % todennäköisyydellä myöhemmin kuin 21.5.2021 ja alle 25 % todennäköisyydellä myöhemmin kuin 31.5.2021 .
  • Maksimivirtaama on keskimäärin 80.4 m3/s. Maksimivirtaama on 90 % todennäköisyydellä välillä 70.6 - 97.5 m3/s.
  • Maksimivirtaama on 95 % todennäköisyydellä yli 70.6 m3/s, 75 % todennäköisyydellä yli 75.9 m3/s, 25 % todennäköisyydellä yli 88.0 m3/s ja 5 % todennäköisyydellä yli 97.5 m3/s. Minimiarvo näissä 52 simuloinnissa on 69.2 m3/s ja maksimiarvo 107 m3/s.
 
© Copyright Valtion ympäristöhallinto