www.ymparisto.fi
 
 
Vesistöennusteet ja vesitilannekartat  |  Ajankohtainen vesitilanne  |  Suomen ympäristökeskus (SYKE)
 
 

Vesistöennusteet: Kymijoen vesistöalue - Hirvijärvi-Kalliovesi

Vesistöennusteet > Kymijoen vesistöalue > Hirvijärvi-Kalliovesi > Lähtövirtaamaennuste tekstinä
Maksimivirtaama 14 päivän ennustejaksolla

Huom! 14, 90 ja 365 vuorokauden ennusteissa tekstin ajankohdat ja minimi-, maksimi- ja keskiennustekäyrät eivät ole yleensä samat. Tekstin ajankohdat on laskettu ja ennustekäyrät on valittu kuvan esittämältä aikajaksolta.

  • Maksimivirtaaman ajankohta on keskimäärin 5.5.2019 . Ajankohta on yli 75 % todennäköisyydellä myöhemmin kuin 28.4.2019 ja alle 25 % todennäköisyydellä myöhemmin kuin 7.5.2019 .
  • Maksimivirtaama on keskimäärin 9.43 m3/s. Maksimivirtaama on 90 % todennäköisyydellä välillä 8.70 - 11.1 m3/s.
  • Maksimivirtaama on 95 % todennäköisyydellä yli 8.70 m3/s, 75 % todennäköisyydellä yli 9.11 m3/s, 25 % todennäköisyydellä yli 10.0 m3/s ja 5 % todennäköisyydellä yli 11.1 m3/s. Minimiarvo näissä 52 simuloinnissa on 8.69 m3/s ja maksimiarvo 11.7 m3/s.
 
© Copyright Valtion ympäristöhallinto