www.ymparisto.fi
 
 
Vesistöennusteet ja vesitilannekartat  |  Ajankohtainen vesitilanne  |  Suomen ympäristökeskus (SYKE)
 
 

Vesistöennusteet: Kymijoen vesistöalue - Lahnavesi

Vesistöennusteet > Kymijoen vesistöalue > Lahnavesi > Vedenkorkeusennuste tekstinä
Maksimivedenkorkeus 90 päivän ennustejaksolla

Huom! 14, 90 ja 365 vuorokauden ennusteissa tekstin ajankohdat ja minimi-, maksimi- ja keskiennustekäyrät eivät ole yleensä samat. Tekstin ajankohdat on laskettu ja ennustekäyrät on valittu kuvan esittämältä aikajaksolta.

  • Maksimivedenkorkeuden ajankohta on keskimäärin 22.4.2019 . Ajankohta on 75 % todennäköisyydellä myöhemmin kuin 19.4.2019 ja 25 % todennäköisyydellä myöhemmin kuin 22.4.2019 .
  • Maksimivedenkorkeus on keskimäärin 79.77 m. Maksimivedenkorkeus on 90 % todennäköisyydellä välillä 79.64 - 79.84 m.
  • Maksimivedenkorkeus on 95 % todennäköisyydellä yli 79.64 m, 75 % todennäköisyydellä yli 79.74 m, 25 % todennäköisyydellä yli 79.80 m ja 5 % todennäköisyydellä yli 79.84 m. Minimiarvo näissä simuloinneissa on 79.62 m ja maksimiarvo 79.85 m.

Vedenkorkeuden referenssitiedot

  • Vuosien 1910 - 2017 välisenä aikana keskimääräinen vuoden maksimivedenkorkeus on ollut 79.85 m. Suurin havaittu vedenkorkeus on 80.39 m, se on havaittu 13.05.1962 . Pienin havaittu vuoden maksimivedenkorkeus on 79.29 m.
  • Havainnot asemalta 1408000 Lahnavesi, Tuustaipale, ala. Vedenkorkeus 0-tasossa NN.

Vedenkorkeuden vaihteluvälit

  • Kahden viikon kuluttua, eli 05.02. vedenkorkeus on keskimäärin 79.51 m ja 50 % todennäköisyydellä vedenkorkeus on välillä 79.51 - 79.51 m. Kyseisenä päivänä vedenkorkeus on 5 % todennäköisyydellä yli 79.51 m ja 5 % todennäköisyydellä alle 79.50 m.
  • Kuukauden kuluttua, eli 22.02. vedenkorkeus on keskimäärin 79.51 m ja 50 % todennäköisyydellä vedenkorkeus on välillä 79.51 - 79.52 m. Kyseisenä päivänä vedenkorkeus on 5 % todennäköisyydellä yli 79.52 m ja 5 % todennäköisyydellä alle 79.50 m.
  • Kahden kuukauden kuluttua, eli 22.03. vedenkorkeus on keskimäärin 79.53 m ja 50 % todennäköisyydellä vedenkorkeus on välillä 79.52 - 79.57 m. Kyseisenä päivänä vedenkorkeus on 5 % todennäköisyydellä yli 79.59 m ja 5 % todennäköisyydellä alle 79.50 m.
  • Kolmen kuukauden kuluttua, eli 22.04. vedenkorkeus on keskimäärin 79.76 m ja 50 % todennäköisyydellä vedenkorkeus on välillä 79.74 - 79.79 m. Kyseisenä päivänä vedenkorkeus on 5 % todennäköisyydellä yli 79.84 m ja 5 % todennäköisyydellä alle 79.63 m.
 
© Copyright Valtion ympäristöhallinto