www.ymparisto.fi
 
 
Vesistöennusteet ja vesitilannekartat  |  Ajankohtainen vesitilanne  |  Suomen ympäristökeskus (SYKE)
 
 

Vesistöennusteet: Kymijoen vesistöalue - Tuusjärvi

Vesistöennusteet > Kymijoen vesistöalue > Tuusjärvi > Tulovirtaamaennuste tekstinä
Maksimitulovirtaama 90 päivän ennustejaksolla

Huom! 14, 90 ja 365 vuorokauden ennusteissa tekstin ajankohdat ja minimi-, maksimi- ja keskiennustekäyrät eivät ole yleensä samat. Tekstin ajankohdat on laskettu ja ennustekäyrät on valittu kuvan esittämältä aikajaksolta.

  • Maksimitulovirtaaman ajankohta on keskimäärin 2.11.2019 . Ajankohta on yli 75 % todennäköisyydellä 19.8.2019 tai myöhemmin ja alle 25 % todennäköisyydellä myöhemmin kuin 15.11.2019 .
  • Maksimitulovirtaama on keskimäärin 13.9 m3/s. Maksimitulovirtaama on 90 % todennäköisyydellä välillä 12.8 - 27.7 m3/s.
  • Maksimitulovirtaama on 95 % todennäköisyydellä yli 12.8 m3/s, 75 % todennäköisyydellä yli 13.2 m3/s, 25 % todennäköisyydellä yli 19.5 m3/s ja 5 % todennäköisyydellä yli 27.7 m3/s. Minimiarvo näissä 52 simuloinnissa on 12.8 m3/s ja maksimiarvo 37.5 m3/s.
 
© Copyright Valtion ympäristöhallinto