www.ymparisto.fi
 
 
Vesistöennusteet ja vesitilannekartat  |  Ajankohtainen vesitilanne  |  Suomen ympäristökeskus (SYKE)
 
 

Vesistöennusteet: Kymijoen vesistöalue - Tuusjärvi

Vesistöennusteet > Kymijoen vesistöalue > Tuusjärvi > Lähtövirtaamaennuste tekstinä
Maksimivirtaama 365 päivän ennustejaksolla

Huom! 14, 90 ja 365 vuorokauden ennusteissa tekstin ajankohdat ja minimi-, maksimi- ja keskiennustekäyrät eivät ole yleensä samat. Tekstin ajankohdat on laskettu ja ennustekäyrät on valittu kuvan esittämältä aikajaksolta.

  • Maksimivirtaaman ajankohta on keskimäärin 22.4.2020 . Ajankohta on yli 75 % todennäköisyydellä myöhemmin kuin 14.12.2019 ja alle 25 % todennäköisyydellä myöhemmin kuin 2.5.2020 .
  • Maksimivirtaama on keskimäärin 43.0 m3/s. Maksimivirtaama on 90 % todennäköisyydellä välillä 37.3 - 48.4 m3/s.
  • Maksimivirtaama on 95 % todennäköisyydellä yli 37.3 m3/s, 75 % todennäköisyydellä yli 40.8 m3/s, 25 % todennäköisyydellä yli 45.8 m3/s ja 5 % todennäköisyydellä yli 48.4 m3/s. Minimiarvo näissä 52 simuloinnissa on 36.8 m3/s ja maksimiarvo 72.9 m3/s.
 
© Copyright Valtion ympäristöhallinto