www.ymparisto.fi
 
 
Vesistöennusteet ja vesitilannekartat  |  Ajankohtainen vesitilanne  |  Suomen ympäristökeskus (SYKE)
 
 

Vesistöennusteet: Kymijoen vesistöalue - Tuusjärvi

Vesistöennusteet > Kymijoen vesistöalue > Tuusjärvi > Vedenkorkeusennuste tekstinä
Maksimivedenkorkeus 90 päivän ennustejaksolla

Huom! 14, 90 ja 365 vuorokauden ennusteissa tekstin ajankohdat ja minimi-, maksimi- ja keskiennustekäyrät eivät ole yleensä samat. Tekstin ajankohdat on laskettu ja ennustekäyrät on valittu kuvan esittämältä aikajaksolta.

  • Maksimivedenkorkeuden ajankohta on keskimäärin 29.5.2019 . Ajankohta on 75 % todennäköisyydellä myöhemmin kuin 25.5.2019 ja 25 % todennäköisyydellä myöhemmin kuin 3.6.2019 .
  • Maksimivedenkorkeus on keskimäärin 80.69 m. Maksimivedenkorkeus on 90 % todennäköisyydellä välillä 80.69 - 80.78 m.
  • Maksimivedenkorkeus on 95 % todennäköisyydellä yli 80.69 m, 75 % todennäköisyydellä yli 80.69 m, 25 % todennäköisyydellä yli 80.71 m ja 5 % todennäköisyydellä yli 80.78 m. Minimiarvo näissä simuloinneissa on 80.69 m ja maksimiarvo 80.86 m.

Vedenkorkeuden referenssitiedot

  • Vuosien 1909 - 1995 välisenä aikana keskimääräinen vuoden maksimivedenkorkeus on ollut 80.96 m. Suurin havaittu vedenkorkeus on 81.59 m, se on havaittu 22.06.1922 . Pienin havaittu vuoden maksimivedenkorkeus on 80.43 m.
  • Havainnot asemalta 1407900 Tuusjärvi, Tuustaipale, ylä. Vedenkorkeus 0-tasossa NN.

Vedenkorkeuden vaihteluvälit

  • Kahden viikon kuluttua, eli 09.06. vedenkorkeus on keskimäärin 80.66 m ja 50 % todennäköisyydellä vedenkorkeus on välillä 80.65 - 80.67 m. Kyseisenä päivänä vedenkorkeus on 5 % todennäköisyydellä yli 80.70 m ja 5 % todennäköisyydellä alle 80.60 m.
  • Kuukauden kuluttua, eli 26.06. vedenkorkeus on keskimäärin 80.57 m ja 50 % todennäköisyydellä vedenkorkeus on välillä 80.44 - 80.67 m. Kyseisenä päivänä vedenkorkeus on 5 % todennäköisyydellä yli 80.73 m ja 5 % todennäköisyydellä alle 80.28 m.
  • Kahden kuukauden kuluttua, eli 26.07. vedenkorkeus on keskimäärin 80.43 m ja 50 % todennäköisyydellä vedenkorkeus on välillä 80.25 - 80.54 m. Kyseisenä päivänä vedenkorkeus on 5 % todennäköisyydellä yli 80.70 m ja 5 % todennäköisyydellä alle 80.08 m.
  • Kolmen kuukauden kuluttua, eli 26.08. vedenkorkeus on keskimäärin 80.30 m ja 50 % todennäköisyydellä vedenkorkeus on välillä 80.15 - 80.52 m. Kyseisenä päivänä vedenkorkeus on 5 % todennäköisyydellä yli 80.68 m ja 5 % todennäköisyydellä alle 80.03 m.
 
© Copyright Valtion ympäristöhallinto