www.ymparisto.fi
 
 
Vesistöennusteet ja vesitilannekartat  |  Ajankohtainen vesitilanne  |  Suomen ympäristökeskus (SYKE)
 
 

Vesistöennusteet: Kymijoen vesistöalue - Tuusjärvi

Vesistöennusteet > Kymijoen vesistöalue > Tuusjärvi > Vedenkorkeusennuste tekstinä
Maksimivedenkorkeus 14 päivän ennustejaksolla

Huom! 14, 90 ja 365 vuorokauden ennusteissa tekstin ajankohdat ja minimi-, maksimi- ja keskiennustekäyrät eivät ole yleensä samat. Tekstin ajankohdat on laskettu ja ennustekäyrät on valittu kuvan esittämältä aikajaksolta.

  • Maksimivedenkorkeuden ajankohta on keskimäärin 22.8.2019 . Ajankohta on 75 % todennäköisyydellä myöhemmin kuin 22.8.2019 ja 25 % todennäköisyydellä myöhemmin kuin 23.8.2019 .
  • Maksimivedenkorkeus on keskimäärin 80.09 m. Maksimivedenkorkeus on 90 % todennäköisyydellä välillä 80.09 - 80.09 m.
  • Maksimivedenkorkeus on 95 % todennäköisyydellä yli 80.09 m, 75 % todennäköisyydellä yli 80.09 m, 25 % todennäköisyydellä yli 80.09 m ja 5 % todennäköisyydellä yli 80.09 m. Minimiarvo näissä simuloinneissa on 80.09 m ja maksimiarvo 80.10 m.

Vedenkorkeuden referenssitiedot

  • Vuosien 1909 - 1995 välisenä aikana keskimääräinen vuoden maksimivedenkorkeus on ollut 80.96 m. Suurin havaittu vedenkorkeus on 81.59 m, se on havaittu 22.06.1922 . Pienin havaittu vuoden maksimivedenkorkeus on 80.43 m.
  • Havainnot asemalta 1407900 Tuusjärvi, Tuustaipale, ylä. Vedenkorkeus 0-tasossa NN.

Vedenkorkeuden vaihteluvälit

  • Kahden viikon kuluttua, eli 06.09. vedenkorkeus on keskimäärin 80.03 m ja 50 % todennäköisyydellä vedenkorkeus on välillä 80.02 - 80.04 m. Kyseisenä päivänä vedenkorkeus on 5 % todennäköisyydellä yli 80.06 m ja 5 % todennäköisyydellä alle 80.01 m.
  • Kuukauden kuluttua, eli 23.09. vedenkorkeus on keskimäärin 79.98 m ja 50 % todennäköisyydellä vedenkorkeus on välillä 79.95 - 80.00 m. Kyseisenä päivänä vedenkorkeus on 5 % todennäköisyydellä yli 80.05 m ja 5 % todennäköisyydellä alle 79.93 m.
  • Kahden kuukauden kuluttua, eli 23.10. vedenkorkeus on keskimäärin 79.97 m ja 50 % todennäköisyydellä vedenkorkeus on välillä 79.94 - 80.04 m. Kyseisenä päivänä vedenkorkeus on 5 % todennäköisyydellä yli 80.21 m ja 5 % todennäköisyydellä alle 79.89 m.
  • Kolmen kuukauden kuluttua, eli 23.11. vedenkorkeus on keskimäärin 80.07 m ja 50 % todennäköisyydellä vedenkorkeus on välillä 79.99 - 80.19 m. Kyseisenä päivänä vedenkorkeus on 5 % todennäköisyydellä yli 80.61 m ja 5 % todennäköisyydellä alle 79.92 m.
 
© Copyright Valtion ympäristöhallinto