www.ymparisto.fi
 
 
Vesistöennusteet ja vesitilannekartat  |  Ajankohtainen vesitilanne  |  Suomen ympäristökeskus (SYKE)
 
 

Vesistöennusteet: Kymijoen vesistöalue - Vahvajärvi

Vesistöennusteet > Kymijoen vesistöalue > Vahvajärvi > Tulovirtaamaennuste tekstinä
Maksimitulovirtaama 90 päivän ennustejaksolla

Huom! 14, 90 ja 365 vuorokauden ennusteissa tekstin ajankohdat ja minimi-, maksimi- ja keskiennustekäyrät eivät ole yleensä samat. Tekstin ajankohdat on laskettu ja ennustekäyrät on valittu kuvan esittämältä aikajaksolta.

  • Maksimitulovirtaaman ajankohta on keskimäärin 25.7.2019 . Ajankohta on yli 75 % todennäköisyydellä 11.7.2019 tai myöhemmin ja alle 25 % todennäköisyydellä myöhemmin kuin 9.8.2019 .
  • Maksimitulovirtaama on keskimäärin 25.9 m3/s. Maksimitulovirtaama on 90 % todennäköisyydellä välillä 17.1 - 35.5 m3/s.
  • Maksimitulovirtaama on 95 % todennäköisyydellä yli 17.1 m3/s, 75 % todennäköisyydellä yli 21.9 m3/s, 25 % todennäköisyydellä yli 30.2 m3/s ja 5 % todennäköisyydellä yli 35.5 m3/s. Minimiarvo näissä 52 simuloinnissa on 17.1 m3/s ja maksimiarvo 37.4 m3/s.
 
© Copyright Valtion ympäristöhallinto