www.ymparisto.fi
 
 
Vesistöennusteet ja vesitilannekartat  |  Ajankohtainen vesitilanne  |  Suomen ympäristökeskus (SYKE)
 
 

Vesistöennusteet: Kymijoen vesistöalue - Vahvajärvi

Vesistöennusteet > Kymijoen vesistöalue > Vahvajärvi > Vedenkorkeusennuste tekstinä
Maksimivedenkorkeus 90 päivän ennustejaksolla

Huom! 14, 90 ja 365 vuorokauden ennusteissa tekstin ajankohdat ja minimi-, maksimi- ja keskiennustekäyrät eivät ole yleensä samat. Tekstin ajankohdat on laskettu ja ennustekäyrät on valittu kuvan esittämältä aikajaksolta.

  • Maksimivedenkorkeuden ajankohta on keskimäärin 23.7.2019 . Ajankohta on 75 % todennäköisyydellä myöhemmin kuin 26.6.2019 ja 25 % todennäköisyydellä myöhemmin kuin 8.8.2019 .
  • Maksimivedenkorkeus on keskimäärin 88.48 m. Maksimivedenkorkeus on 90 % todennäköisyydellä välillä 88.41 - 88.82 m.
  • Maksimivedenkorkeus on 95 % todennäköisyydellä yli 88.41 m, 75 % todennäköisyydellä yli 88.41 m, 25 % todennäköisyydellä yli 88.62 m ja 5 % todennäköisyydellä yli 88.82 m. Minimiarvo näissä simuloinneissa on 88.41 m ja maksimiarvo 88.83 m.

Vedenkorkeuden referenssitiedot

  • Vuosien 1940 - 2018 välisenä aikana keskimääräinen vuoden maksimivedenkorkeus on ollut 88.86 m. Suurin havaittu vedenkorkeus on 89.61 m, se on havaittu 31.01.1975 . Pienin havaittu vuoden maksimivedenkorkeus on 87.78 m.
  • Havainnot asemalta 1407830 Vahvajärvi. Vedenkorkeus 0-tasossa NN.

Vedenkorkeuden vaihteluvälit

  • Kahden viikon kuluttua, eli 11.07. vedenkorkeus on keskimäärin 88.25 m ja 50 % todennäköisyydellä vedenkorkeus on välillä 88.19 - 88.38 m. Kyseisenä päivänä vedenkorkeus on 5 % todennäköisyydellä yli 88.44 m ja 5 % todennäköisyydellä alle 88.16 m.
  • Kuukauden kuluttua, eli 27.07. vedenkorkeus on keskimäärin 88.39 m ja 50 % todennäköisyydellä vedenkorkeus on välillä 88.22 - 88.49 m. Kyseisenä päivänä vedenkorkeus on 5 % todennäköisyydellä yli 88.62 m ja 5 % todennäköisyydellä alle 88.10 m.
  • Kahden kuukauden kuluttua, eli 27.08. vedenkorkeus on keskimäärin 88.24 m ja 50 % todennäköisyydellä vedenkorkeus on välillä 88.13 - 88.50 m. Kyseisenä päivänä vedenkorkeus on 5 % todennäköisyydellä yli 88.64 m ja 5 % todennäköisyydellä alle 87.95 m.
  • Kolmen kuukauden kuluttua, eli 27.09. vedenkorkeus on keskimäärin 88.15 m ja 50 % todennäköisyydellä vedenkorkeus on välillä 88.01 - 88.26 m. Kyseisenä päivänä vedenkorkeus on 5 % todennäköisyydellä yli 88.69 m ja 5 % todennäköisyydellä alle 87.87 m.
 
© Copyright Valtion ympäristöhallinto