www.ymparisto.fi
 
 
Vesistöennusteet ja vesitilannekartat  |  Ajankohtainen vesitilanne  |  Suomen ympäristökeskus (SYKE)
 
 

Vesistöennusteet: Kymijoen vesistöalue - Vahvajärvi

Vesistöennusteet > Kymijoen vesistöalue > Vahvajärvi > Vedenkorkeusennuste tekstinä
Maksimivedenkorkeus 90 päivän ennustejaksolla

Huom! 14, 90 ja 365 vuorokauden ennusteissa tekstin ajankohdat ja minimi-, maksimi- ja keskiennustekäyrät eivät ole yleensä samat. Tekstin ajankohdat on laskettu ja ennustekäyrät on valittu kuvan esittämältä aikajaksolta.

  • Maksimivedenkorkeuden ajankohta on keskimäärin 22.4.2019 . Ajankohta on 75 % todennäköisyydellä myöhemmin kuin 22.4.2019 ja 25 % todennäköisyydellä myöhemmin kuin 22.4.2019 .
  • Maksimivedenkorkeus on keskimäärin 88.85 m. Maksimivedenkorkeus on 90 % todennäköisyydellä välillä 88.56 - 88.93 m.
  • Maksimivedenkorkeus on 95 % todennäköisyydellä yli 88.56 m, 75 % todennäköisyydellä yli 88.77 m, 25 % todennäköisyydellä yli 88.87 m ja 5 % todennäköisyydellä yli 88.93 m. Minimiarvo näissä simuloinneissa on 88.51 m ja maksimiarvo 88.95 m.

Vedenkorkeuden referenssitiedot

  • Vuosien 1940 - 2017 välisenä aikana keskimääräinen vuoden maksimivedenkorkeus on ollut 88.85 m. Suurin havaittu vedenkorkeus on 89.61 m, se on havaittu 31.01.1975 . Pienin havaittu vuoden maksimivedenkorkeus on 87.78 m.
  • Havainnot asemalta 1407830 Vahvajärvi. Vedenkorkeus 0-tasossa NN.

Vedenkorkeuden vaihteluvälit

  • Kahden viikon kuluttua, eli 05.02. vedenkorkeus on keskimäärin 88.08 m ja 50 % todennäköisyydellä vedenkorkeus on välillä 88.07 - 88.09 m. Kyseisenä päivänä vedenkorkeus on 5 % todennäköisyydellä yli 88.10 m ja 5 % todennäköisyydellä alle 88.06 m.
  • Kuukauden kuluttua, eli 22.02. vedenkorkeus on keskimäärin 88.10 m ja 50 % todennäköisyydellä vedenkorkeus on välillä 88.09 - 88.12 m. Kyseisenä päivänä vedenkorkeus on 5 % todennäköisyydellä yli 88.14 m ja 5 % todennäköisyydellä alle 88.06 m.
  • Kahden kuukauden kuluttua, eli 22.03. vedenkorkeus on keskimäärin 88.16 m ja 50 % todennäköisyydellä vedenkorkeus on välillä 88.12 - 88.33 m. Kyseisenä päivänä vedenkorkeus on 5 % todennäköisyydellä yli 88.47 m ja 5 % todennäköisyydellä alle 88.08 m.
  • Kolmen kuukauden kuluttua, eli 22.04. vedenkorkeus on keskimäärin 88.85 m ja 50 % todennäköisyydellä vedenkorkeus on välillä 88.77 - 88.87 m. Kyseisenä päivänä vedenkorkeus on 5 % todennäköisyydellä yli 88.93 m ja 5 % todennäköisyydellä alle 88.55 m.
 
© Copyright Valtion ympäristöhallinto