www.ymparisto.fi
 
 
Vesistöennusteet ja vesitilannekartat  |  Ajankohtainen vesitilanne  |  Suomen ympäristökeskus (SYKE)
 
 

Vesistöennusteet: Kymijoen vesistöalue - Vahvajärvi

Vesistöennusteet > Kymijoen vesistöalue > Vahvajärvi > Vedenkorkeusennuste tekstinä
Maksimivedenkorkeus 365 päivän ennustejaksolla

Huom! 14, 90 ja 365 vuorokauden ennusteissa tekstin ajankohdat ja minimi-, maksimi- ja keskiennustekäyrät eivät ole yleensä samat. Tekstin ajankohdat on laskettu ja ennustekäyrät on valittu kuvan esittämältä aikajaksolta.

  • Maksimivedenkorkeuden ajankohta on keskimäärin 9.5.2019 . Ajankohta on 75 % todennäköisyydellä myöhemmin kuin 4.5.2019 ja 25 % todennäköisyydellä myöhemmin kuin 15.6.2019 .
  • Maksimivedenkorkeus on keskimäärin 88.91 m. Maksimivedenkorkeus on 90 % todennäköisyydellä välillä 88.86 - 89.00 m.
  • Maksimivedenkorkeus on 95 % todennäköisyydellä yli 88.86 m, 75 % todennäköisyydellä yli 88.90 m, 25 % todennäköisyydellä yli 88.96 m ja 5 % todennäköisyydellä yli 89.00 m. Minimiarvo näissä simuloinneissa on 88.85 m ja maksimiarvo 89.48 m.

Vedenkorkeuden referenssitiedot

  • Vuosien 1940 - 2017 välisenä aikana keskimääräinen vuoden maksimivedenkorkeus on ollut 88.85 m. Suurin havaittu vedenkorkeus on 89.61 m, se on havaittu 31.01.1975 . Pienin havaittu vuoden maksimivedenkorkeus on 87.78 m.
  • Havainnot asemalta 1407830 Vahvajärvi. Vedenkorkeus 0-tasossa NN.

Vedenkorkeuden vaihteluvälit

  • Kahden viikon kuluttua, eli 02.04. vedenkorkeus on keskimäärin 88.68 m ja 50 % todennäköisyydellä vedenkorkeus on välillä 88.65 - 88.72 m. Kyseisenä päivänä vedenkorkeus on 5 % todennäköisyydellä yli 88.77 m ja 5 % todennäköisyydellä alle 88.62 m.
  • Kuukauden kuluttua, eli 19.04. vedenkorkeus on keskimäärin 88.85 m ja 50 % todennäköisyydellä vedenkorkeus on välillä 88.83 - 88.87 m. Kyseisenä päivänä vedenkorkeus on 5 % todennäköisyydellä yli 88.89 m ja 5 % todennäköisyydellä alle 88.72 m.
  • Kahden kuukauden kuluttua, eli 19.05. vedenkorkeus on keskimäärin 88.88 m ja 50 % todennäköisyydellä vedenkorkeus on välillä 88.86 - 88.92 m. Kyseisenä päivänä vedenkorkeus on 5 % todennäköisyydellä yli 88.97 m ja 5 % todennäköisyydellä alle 88.54 m.
  • Kolmen kuukauden kuluttua, eli 19.06. vedenkorkeus on keskimäärin 88.39 m ja 50 % todennäköisyydellä vedenkorkeus on välillä 88.12 - 88.81 m. Kyseisenä päivänä vedenkorkeus on 5 % todennäköisyydellä yli 88.97 m ja 5 % todennäköisyydellä alle 87.88 m.
 
© Copyright Valtion ympäristöhallinto