www.ymparisto.fi
 
 
Vesistöennusteet ja vesitilannekartat  |  Ajankohtainen vesitilanne  |  Suomen ympäristökeskus (SYKE)
 
 

Vesistöennusteet: Kymijoen vesistöalue - Pyhävesi

Vesistöennusteet > Kymijoen vesistöalue > Pyhävesi > Tulovirtaamaennuste tekstinä
Maksimitulovirtaama 90 päivän ennustejaksolla

Huom! 14, 90 ja 365 vuorokauden ennusteissa tekstin ajankohdat ja minimi-, maksimi- ja keskiennustekäyrät eivät ole yleensä samat. Tekstin ajankohdat on laskettu ja ennustekäyrät on valittu kuvan esittämältä aikajaksolta.

  • Maksimitulovirtaaman ajankohta on keskimäärin 21.11.2020 . Ajankohta on yli 75 % todennäköisyydellä 6.11.2020 tai myöhemmin ja alle 25 % todennäköisyydellä myöhemmin kuin 8.12.2020 .
  • Maksimitulovirtaama on keskimäärin 6.91 m3/s. Maksimitulovirtaama on 90 % todennäköisyydellä välillä 3.99 - 13.3 m3/s.
  • Maksimitulovirtaama on 95 % todennäköisyydellä yli 3.99 m3/s, 75 % todennäköisyydellä yli 5.10 m3/s, 25 % todennäköisyydellä yli 8.55 m3/s ja 5 % todennäköisyydellä yli 13.3 m3/s. Minimiarvo näissä 52 simuloinnissa on 3.27 m3/s ja maksimiarvo 23.1 m3/s.
 
© Copyright Valtion ympäristöhallinto